Autisme

Hvad er autisme

2023-03-27T14:48:04+02:00marts 27th, 2023|Categories: |

Autisme er en medfødt udviklingsforstyrrelse, der forekommer hos både børn, unge og voksne. Autisme er neurologisk betinget. Autisme påvirker måden man opfatter verden og hvordan man interagerer med andre mennesker. Det er ofte i mødet med mennesker at autismen bliver til et handicap, fordi det kan være svært at kommunikere og indgå i sociale sammenhænge med [...]

Hvad er ASF?

2023-03-27T14:42:52+02:00marts 27th, 2023|Categories: |

ASF dækker over begrebet autismespektrumforstyrrelser. Autisme er en medfødt udviklingsforstyrrelse der påvirker opfattelsen af omgivelserne og måden man interagerer med andre på. Autisme betegnes som ’gennemgribende’, det betyder, at alt, hvad man siger, tænker og gør, er berørt af autismen. 3 pct. af drenge og 1 pct. af piger bliver diagnosticeret med autisme. Når man bliver [...]

Et historisk diagnoseskift

2022-08-26T10:28:48+02:00maj 23rd, 2022|Categories: |

Efter snart 30 år er autismediagnosen blevet ændret i WHO’s diagnosemanual. Manualen afspejler den nyeste viden om udviklingsforstyrrelsen. Selvom ændringerne på papiret måske ser små ud, er det et udtryk for et markant skift i forståelsen af autisme. Flere forskningsmiljøer inden for lægevidenskaben, psykologien og det pædagogiske felt, peger på at der er tale om et [...]

Kontakt os

Leute er en dansk virksomhed, der arbejder med aflastning og afløsning til familier og børn med særligt behov. Kontakt os på 42747420 eller send os en mail på: kontakt@leute.dk og hør mere om mulighederne.

Indsatstrappen

Med udgangspunkt i den hjemmebaserede indsats løser vi en lang række forskellige opgaver for kommuner over hele landet. Aflastning, afløsning, ledsagelse, støtte, pasning og kørsel. Leute er menneskelig indsats når det er bedst.
Go to Top