Det får du med Leutes Støtteperson

Hos Leute tilbyder vi støtte til forældre med anbragte børn. Det er en svær situation for hele familien, når et barn anbringes uden for hjemmet. Særligt forældrene til det anbragte barn har ofte brug for professionel, pædagogisk støtte.

Leutes pædagogiske medarbejdere har erfaring med og ekspertise i arbejdet med forældre til anbragte børn. Med en støtteperson fra Leute modtager forældrene løbende tilpasset vejledning og supervision med udgangspunkt i deres situation og behov.

Støttepersonens opgaver:

 • Samtaler mellem familiebehandler og familie

 • Observationer af barnet og familien i bestemte situationer

 • Samtaler med barnet, forældre og evt. søskende/ bedsteforældre

 • Hjælp til at skabe mere struktur og overblik via specialpædagogiske redskaber

 • Støtte forældrene i, hvordan de kan være forældre for deres barn/børn
 • Guide dem i, hvordan de deltager i barnets liv på barnets præmisser

Har du brug for at få mere at vide?

Ring til os på 82 82 93 63 og tal med vores socialrådgiver, som sammen med dig kan afdække indsatsens omfang.

Særligt for Leutes støtteperson:

 • Personligt match: Vi sørger for, at forældrene bliver matchet med en støtteperson, der har erfaring og kompetencer til at støtte forældrene med de udfordringer, de har.
 • Neutralitet: Vores erfaring viser, at det har stor betydning for forældrene at tale fortroligt med en neutral støtteperson fra Leute.
 • Fleksibilitet: Vores støttepersoner er fleksible i forhold til, hvor og hvornår støtten gives. De kan mødes med forældrene i deres hjem, i Leutes lokaler eller andetsteds.

 • Opstartsmøde: Før indsatsen træder i kraft, sørger vores familiekoordinator for et opstartsmøde, hvor forældre, støttepersonen, sagsbehandler og familiekoordinator deltager. Her informeres forældre om støttepersonens rolle. Man snakker forældrenes konkrete behov for støtte igennem med udgangspunkt i forældrehandleplanen og deres aktuelle situation.
 • Tryghed i indsatsen: Forældrene orienteres om, at støttepersonen ikke har indflydelse på beslutningerne vedrørende barnets anbringelse, og at støttepersonen ikke kontakter forvaltningen eller andre samarbejdspartnere uden forældrenes tilladelse.

Logo_Leute

Vi er her for at hjælpe dig