Loading...
Selvforståelsesforløb for børn og unge2024-02-09T11:46:39+01:00

Hvad er et selvforståelsesforløb?

Det er et samtaleforløb mellem den unge og en uddannet vejleder. Leute tilbyder tre typer vejledningsforløb. Et forløb er en indsats i familien og tager udgangspunkt i den unges behov, aktuelle funktionsniveau og nærmeste udviklingszone.

Vores vejleder har også stor viden om køn og diversitet. Vejlederen arbejder med den unges specifikke problematikker med afsæt i mestringsstrategier.

I arbejdet med den unge kommer vejlederen ofte ind på følgende: mistrivselsproblematikker, søvn, kost og motion, konflikthåndtering, familiære relationer og venskaber, ensomhed, sociale strategier og social træning, skole/uddannelse og fremtid.

 

Basis selvforståelsesforløb

Dette forløb henvender sig typisk til ressourcestærke familier. Forældrene har mulighed for at støtte op om barnet. Barnet/ den unge har indsigt i egne problematikker. Er motiveret for forandring og kan arbejde selvstændigt med opgaverne mellem samtalerne. Forløbet indeholder fem sessioner a to timer. Familien får forståelse og indsigt i barnets/den unges situation samt basale værktøj er at kunne håndtere hverdagen og arbejde videre på egen hånd.

Forløbet indeholder2024-01-11T10:20:20+01:00
 • 5 sessioner
 • En indledende telefonsamtale med familien for at afstemme forventninger og behov
 • Viden om relevante diagnoser
 • Udforskning af identitet, styrker og selvforståelse
 • Praktiske redskaber til håndtering af hverdagens udfordringer
 • Hjælp til struktur og overblik i dagligdagen
 • Samtaler om søvn, kost og motion
 • Grundlæggende sociale strategier

Niveau 2 – Selvforståelsesforløb på 8 sessioner

Dette forløb giver en solid og omfattende støtte. Det egner sig til familier, hvor barnet/den unge har lidt erkendelse af egne problematikker, men mangler motivation eller evne til forandring. Forældrene er oftest i stand til at støtte op om forløbet, men relationen kan være kompliceret af negativt samspil i familien.

Gennem otte sessioner a to timer skaber vi væsentligt større selvforståelse. Familien og barnet/den unge arbejder med problematikker, styrker og ressourcer og barnet/den unge får mestringsstrategier samt et solidt grundlag at arbejde videre fra.

Forløbet indeholder2023-11-29T13:45:16+01:00
 • En indledende telefonsamtale med familien for at afstemme forventninger og behov
 • Dybdegående viden om relevante diagnoser og mulige tilknyttede udfordringer som stress, angst og depression
 • Udforskning af identitet, styrker og selvforståelse
 • Udvikling af selvrespekt og selvtillid.
 • Fokus på overblik og struktur i hverdagen
 • Praktiske redskaber og værktøjer til de daglige udfordringer
 • Mestringsstrategier der gavner den unge
 • Udvikling af den unges evne til at håndtere egne følelser og behov
 • Indblik i søvn-, kost- og motionsmønstre.

Niveau 3 – Selvforståelsesforløb på 12 sessioner

Dette forløb er et særligt omfattende forløb. Det appellerer typisk til familier med unge, hvor der er udpræget bekymring for den unges trivsel og udvikling, og hvor der er behov for at arbejde med mestringsstrategier over en længere periode.

Den unge kan have modstand på indsatsen, og forældrene er oftest utilstrækkelige i deres forældrerolle og har ikke ressourcer til at støtte op om forløbet. Derudover kan der være negativt samspil i familien, der komplicerer det yderligere.

Forløbet indeholder 12 sessioner af to timer, hvilket muliggør en dybdegående og helhedsorienteret indsats. Familien og barnet/den unge går i dybden med problematikker, styrker og ressourcer og familien får en solid værktøjskasse, som hjælper dem med at fastholde forandringerne over tid.

Forløbet indeholder2023-11-29T13:50:39+01:00
 • En indledende telefonsamtale med familien for at afstemme forventninger og behov
 • Omfattende viden om relevante diagnoser og eventuel komorbiditet sat ind i hverdagens gøremål
 • Udvikling af selvrespekt og selvtillid
 • Dybdegående udforskning af accept og større selvforståelse
 • Solid værktøjskasse med redskaber og strategier til at navigere i hverdagens udfordringer
 • Nuanceret kendskab til og udvikling af den unges evne til at håndtere egne følelser og behov
 • Helhedsorienteret tilgang til søvn, kost og motion
 • Håndtering af mistrivsel
 • Fokus på at fastholde gode strategier og forandring

Effekten af et selvforståelsesforløb hos Leute

Effekten af et selvforståelsesforløb er først og fremmest, at barnet/den unge bliver i stand til bedre at håndtere sine udfordringer. Barnet/den unge opnår større diagnoseindsigt, samt bevidsthed om egne ressourcer og styrker. Dette er en direkte vej til mere trivsel og større livskvalitet. Barnet/den unge visuelle får konkrete værktøjer, som er udviklet til målgruppen, som også understøtter en fortsat udvikling efter forløbet.

Grundstenene i vores selvforståelsesforløb
 • Fleksible løsninger i forhold til sessioner, interval, form og metoder

 • Vi arbejder ud fra en løsningsfokuseret tilgang med en mentaliseringsbaseret og narrativ vinkel, hvor vi kombinerer arbejdet med det følelsesmæssige, krop og sundhed

 • Vi laver løbende opfølgning til socialrådgiver

 • Der følger en skriftlig evaluering ved forløbets afslutning, hvor vi dokumenterer effekten af selvforståelsesforløbet

Har du spørgsmål eller mangler du sparring på konkrete sager?

Logo_Leute

Vi er her for at hjælpe dig

Kontakt os

Leute er en dansk virksomhed, der arbejder med aflastning og afløsning til familier og børn med særligt behov. Kontakt os på 42747420 eller send os en mail på: kontakt@leute.dk og hør mere om mulighederne.

Indsatstrappen

Med udgangspunkt i den hjemmebaserede indsats løser vi en lang række forskellige opgaver for kommuner over hele landet. Aflastning, afløsning, ledsagelse, støtte, pasning og kørsel. Leute er menneskelig indsats når det er bedst.

Podcast

Ny podcast om den svære kønsidentitet hvor vi stiller skarpt på hvad kønsdysfori er og betyder for unge mennesker, i vores nye podcast – hør den her.

Go to Top