Bevidsthed om egne styrker og ressourcer 

Leutes selvforståelsesforløb er en intensiv og struktureret indsats i og hos familien – med afsæt i en handleplan. 

Selvforståelsesforløb er primært til børn og unge i mistrivsel. Hvis det er relevant, indgår der også rådgivning til forældrene. Vores fokus er her at give en mere indgående viden om diagnose(rne) samt praksisnære redskaber og strategier til, hvordan man som forældre bedst støtter sit barn både under og efter forløbet.

Effekten af et selvforståelsesforløb hos Leute

Effekten af et selvforståelsesforløbet er først og fremmest, at barnet eller den unge opnår større bevidsthed om egne ressourcer og styrker. Dette er en direkte vej til mere trivsel og større livskvalitet for den unge.

Dette får du i et vejledningsforløb med Leute

 • Match af vejleder til familien

 • Forløbet består typisk af otte sessioner af to timer inkl. forberedelse og notater

 • Efter behov arbejder vi med fleksible løsninger i forhold til sessioner og metoder

 • En indledende telefonsamtale med familie for at afstemme forventninger og behov

 • Løbende journalnotater undervejs

 • Fokus på visuelle og konkrete redskaber for at opnå effekt af samtalerne

 • Skriftlig evaluering med fokus på effekten af selvforståelsesforløbet

Hvad er et selvforståelsesforløb?

Formålet med selvforståelsesforløbet er først og fremmest at opnå større bevidsthed om egne ressourcer og styrker. Dette er en direkte vej til mere trivsel og større livskvalitet for den unge.

Typiske emner i vores forløb

 • Viden om relevante diagnoser og eventuel komorbiditet som stress, angst eller depression

 • Selvværd og selvtillid

 • Identitet og selvforståelse

 • Redskaber og strategier i hverdagen

 • Søvn, kost og motion

 • Ensomhed

 • Mistrivsel

 • Sociale strategier og social træning

 • Skole/uddannelse og fremtid

 • Skolevægring

 • Familiære relationer og venskaber

Har du brug for sparring på en sag?
Logo_Leute

Vi er her for at hjælpe dig

Kontakt os