Støttekontaktpersoner for børn og unge

Hvad er en støttekontaktperson?

En støttekontaktperson er en person, der knyttes til børn og unge, der har behov for støtte eller vejledning. En støtte- og kontaktperson kan for eksempel støtte barnet eller den unges fritidsliv, bistå med hensyn til uddannelse, yde støtte i at komme op om morgenen og støtte i sammenhænge hvor banet eller den unge skal færdes alene – fx ved transport. En støttekontaktperson kan også være til rådighed, når barnet eller den unge har behov for en voksen at tale med samt yde støtte på det helt nære, personlige plan. Kontaktpersonerne er ikke tilknyttet en fast bopæl, men kommer der hvor barnet/den unge har brug for det. Det kan bl.a. være ved fritidsaktiviteter, i hjemmet m.m.

I Leute tilbyder vi fleksible løsninger. Faste månedlige timeantal er en mulighed, faste ugentlige timetal er en anden, ligesom vi også er åbne for andre løsninger.

Leutes støttekontaktpersoner

Støttekontaktpersoner fra Leute dækker over et bredt spektrum af faglighed. Vores støttekontaktpersoner er som oftest pædagoger eller pædagogstuderende. Der kan også være støttekontaktpersoner, der har erfaring, som gør dem særligt kvalificerede som støttekontaktpersoner i forhold til helt specifikke opgaver.

Som støttekontaktperson træder vores medarbejdere ind i den rolle, der er behov for. Vi tilknytter en fast støttekontaktperson, som vil være den primære medarbejder på sagen. Det er vores erfaring at det er vigtigt for processen, at støttekontaktpersoner lærer barnet at kende og kan give barnet/den unge den støtte, du har behov for. I nogle sager har vi gode erfaringer med at tilknytte to ellers flere faste støttekontaktpersoner for at sikre kontinuitet og tryghed.

Leutes støttekontaktpersoner er en fleksibel løsning for både sagsbehandler og familie. Du kan booke dem helt ned til to timer per gang og vagten starter først. når de møder ind hos barnet. Aflastning  for børn og unge i deres eget hjem er en af vores kerneydelser og det er også her at vore støttekontaktpersoner typisk arbejder.

Kontakt os og hør mere om de fleksible muligheder, vi tilbyder.

Få mere at vide om Leutes støttekontaktpersoner

Har du brug for en støttekontaktperson? Skriv til os

Leutes støttekontaktpersoner

  • Altid de samme støttekontaktpersoner

  • Fokus på faglighed og/eller den rette erfaring

  • Personligt match sikrer god kemi mellem støttekontaktpersoner og familien/barnet

  • Fleksibilitet i forhold til opgavens form og omfang

  • Lave priser og kontrol med timeforbrug

  • Kørsel beregnes kun, når det er en integreret del af aflastningsopgaven

Vi tilbyder tre kategorier af støttekontaktpersoner

Kategori 1

Ved behov for lettere erfarne støttekontaktperson anbefaler vi, at du vælger en støttekontaktperson fra kategori 1. Det kan fx være pædagogstuderende eller socialrådgiverstuderende. Det kan også være mennesker med særlig erfaring eller kompetence. Vi har god erfaring med, at koble to medarbejdere på hver sag.

Kategori 2

Når du vælger kategori to af støttekontaktpersoner er fagligheden på plads. Det vil typisk være pædagoger eller andre relevante fagpersoner, der træder ind i rollen som støttekontaktperson for barnet/den unge. Selvom fagligheden er i fokus sikrer vi stadig at kemien er i orden mellem barnet og vores medarbejder.

Kategori 3

I særligt krævende eller sårbare sager, hvor der er behov for tung erfaring og specifikke kompetencer, anbefaler vi, at du vælger støttekontaktpersoner fra kategori tre. Her kan der fx være tale om familierådgivere, socialpædagoger med overbygning eller pædagoger med lang erfaring indenfor et specifikt felt.

Så let kommer du i gang

1. Kontakt

Når du har et behov for støttekontaktpersoner til børn og unge kontakter du os enten på mail eller på telefon 42 74 74 20.

2. Behov

Vi afdækker i fællesskab det behov, der skal dækkes og opsætter rammer for opgaven samt ønsker til medarbejderens kompetencer og erfaring.

3. Match

Ud fra ønsker og behov finder vi en eller flere medarbejdere, som matcher både ifht kompetencer og kemi med barnet/familien.

4. Go

Medarbejderne er klar til at gå i gang, så snart det praktiske detaljer er på plads. Vi holder styr på timeforbrug og vagtplaner.

Vi er her for at hjælpe dig

Kontakt os

Andre opgaver, vi løser