Støttekontaktperson for børn og unge

Hvad er en støttekontaktperson?

En støttekontaktperson er en person, der knyttes til børn og unge, der har behov for støtte eller vejledning. En støtte- og kontaktperson kan for eksempel støtte barnet eller den unges fritidsliv, bistå med hensyn til uddannelse, yde støtte i at komme op om morgenen og støtte i sammenhænge hvor banet eller den unge skal færdes alene – fx ved transport. En støttekontaktperson kan også være til rådighed, når barnet eller den unge har behov for en voksen at tale med samt yde støtte på det helt nære, personlige plan. Kontaktpersonerne er ikke tilknyttet en fast bopæl, men kommer der hvor barnet/den unge har brug for det. Det kan bl.a. være ved fritidsaktiviteter, i hjemmet m.m.

I Leute tilbyder vi fleksible løsninger. Faste månedlige timeantal er en mulighed, faste ugentlige timetal er en anden, ligesom vi også er åbne for andre løsninger.

Leutes støttekontaktpersoner

Støttekontaktpersoner fra Leute dækker over et bredt spektrum af faglighed. Vores støttekontaktpersoner er som oftest pædagoger eller pædagogstuderende. Der kan også være støttekontaktpersoner, der har erfaring, som gør dem særligt kvalificerede som støttekontaktpersoner i forhold til helt specifikke opgaver.

Som støttekontaktperson træder vores medarbejdere ind i den rolle, der er behov for. Vi tilknytter en fast støttekontaktperson, som vil være den primære medarbejder på sagen. Det er vores erfaring at det er vigtigt for processen, at støttekontaktpersoner lærer barnet at kende og kan give barnet/den unge den støtte, du har behov for. I nogle sager har vi gode erfaringer med at tilknytte to ellers flere faste støttekontaktpersoner for at sikre kontinuitet og tryghed.

Leutes støttekontaktpersoner er en fleksibel løsning for både sagsbehandler og familie. Du kan booke dem helt ned til to timer per gang og vagten starter først. når de møder ind hos barnet. Aflastning  for børn og unge i deres eget hjem er en af vores kerneydelser og det er også her at vore støttekontaktpersoner typisk arbejder.

Kontakt os og hør mere om de fleksible muligheder, vi tilbyder.

Få mere at vide om Leutes støttekontaktpersoner

Har du brug for en støttekontaktperson? Skriv til os

  Leutes støttekontaktpersoner

  • Altid de samme støttekontaktpersoner

  • Fokus på faglighed og/eller den rette erfaring

  • Personligt match sikrer god kemi mellem støttekontaktpersoner og familien/barnet

  • Fleksibilitet i forhold til opgavens form og omfang

  • Lave priser og kontrol med timeforbrug

  • Kørsel beregnes kun, når det er en integreret del af aflastningsopgaven

  Vi tilbyder tre kategorier af støttekontaktpersoner

  Aflastning i eget hjem

  Aflastning for børn og unge i eget hjem er en både økonomisk og fleksibel løsning for familier med børn med særlige behov. Barnet bliver i sine egne rammer og det giver mulighed for aflastning i kortere perioder og med mere specifikke formål.

  Fast støttekontaktperson

  Når du vælger aflastning hos Leute får du tilknyttet et fast team af støtte-kontaktpersoner, som sikrer kontinuitet og tryghed for både barnet/den unge og familien. Det er med andre ord kendte ansigter og mennesker for  barnet.

  Tryghed og fleksibilitet

  Aflastning for børn og unge er en tryg og fleksibel mulighed for at give familier med børn med særlige behov en hjælpende hånd i en hverdag, som er krævende for både store og små. Det kan være fra få timer om ugen til døgnbemanding.

  Så let kommer du i gang

  1. Kontakt

  Når du har et behov for aflastning for børn og unge kontakter du os enten på mail eller på telefon 42747420.

  2. Behov

  Vi afdækker i fællesskab det behov, der skal dækkes og opsætter rammer for opgaven samt ønsker til medarbejderens kompetencer og erfaring.

  3. Match

  Ud fra ønsker og behov finder vi en eller flere medarbejdere, som matcher både ifht kompetencer og kemi med barnet/familien.

  4. Go

  Medarbejderne er klar til at gå i gang, så snart det praktiske detaljer er på plads. Vi holder styr på timeforbrug og vagtplaner.

  Logo_Leute

  Vi er her for at hjælpe dig

  Kontakt os

  Andre opgaver, vi løser