Støttekontaktperson for børn og unge

Hvad er en støttekontaktperson?

En støttekontaktperson er ofte en pædagogisk uddannet medarbejder, der støtter og vejleder børn og unge, hvor der er et særligt behov for støtte efter servicelovens § 52, stk. 3, nr. 6. Støttekontaktpersonen kan opstarte hos familien, når der er udarbejdet en børnefaglig undersøgelse, hvor kommunen vurderer, at der er behov for særlig støtte til det enkelte barn/ung og familien som helhed.

En støttekontaktperson kan også træde til når støttebehovet er mindre komplekst og mere afgrænset i familien. Her arbejder vores støttekontaktpersoner i en forebyggende indsats efter §11, stk. 3. Hvis der opstår tvivl om hvorvidt familien har behov for mere støtte, kan der udarbejdes en børnefaglig undersøgelse. Her kan vores støttekontaktpersoner fagligt bidrage til undersøgelsen både før, under og efter.

Vi sikrer tilbageløb til sagsbehandler, når vores støttekontaktpersoner løbende vurderer om indsatsen forbedrer og imødekommer barnets udfordringer, og om der er behov for justeringer. Ligesom at vi melder tilbage til sagsbehandler, når vi oplever, at der er behov for yderligere støtte til familien.

Leutes støttekontaktpersoner

  • Er fast tilknyttet det enkelte barn og familie 

  • Har en pædagogisk baggrund med særlig viden om børn og unge med kognitive diagnoser og psykiske lidelser: ADHD, autisme, Aspergers, angst, OCD mv.  

  • Træder ind i den rolle og yder den støtte og vejledning der er behov for 

  • Arbejder efter handleplansmål 

  • Er fleksible i forhold til tid og sted i opgaveløsningen  

  • Kan arbejde helt ned til to timer per vagt, og kørsel beregnes kun når det er en integreret del af opgaven. 

Få mere at vide

Støttekontaktpersonens opgaver

Alt efter hvilke handleplansmål der foreligger, kan støttekontaktpersonens opgaver variere meget. Vi har listet de mest forekommende kontaktpersonsopgaver her:

Så let kommer du i gang

1. Kontakt

Når du har et behov for en støttekontaktperson, kontakter du os enten på mail eller på telefon 82 82 34 99.

2. Behov

Vi kan hjælpe med at afdække omfanget af opgaven samt ønsker til medarbejderprofil.

3. Match

Ud fra familiens ønsker og behov, finder vi en medarbejder der matcher barnet og familien.

4. Go

Medarbejderen begynder, så snart de praktiske detaljer er på plads. Vi holder styr på timeforbrug og vagtplaner.

Logo_Leute

Vi er her for at hjælpe dig

Kontakt os

Andre opgaver, vi løser