En støttekontaktperson der vejleder en pige på sin iPad

Det får du med en støttekontaktperson fra Leute

  • En fast tilknyttet støttekontaktperson til det enkelte barn og familie 

  • En støttekontaktperson med en pædagogisk baggrund med særlig viden om børn og unge med særlige behov. Én som yder den støtte og vejledning, der fører til trivsel og udvikling 

  • Vi arbejder aktivt med at nå målene i den gældende handleplan og hjælper derudover barnet / den unge med generel hjælp til selvhjælp

  • Vi er fleksible i forhold til tid og sted i opgaveløsningen  

  • Støttekontaktpersonen kan arbejde helt ned til to timer per vagt, og kørsel beregnes kun når det er en integreret del af opgaven

Hvad er en støttekontaktperson?

En støttekontaktperson er ofte en pædagogisk uddannet medarbejder, der støtter og vejleder børn og unge, hvor der er et særligt behov for støtte efter servicelovens § 32. Støttekontaktpersonen kan opstarte hos familien, når der er udarbejdet en børnefaglig undersøgelse, hvor kommunen vurderer, at der er behov for særlig støtte til det enkelte barn/ung og familien som helhed.

En støttekontaktperson kan også træde til når støttebehovet er mindre komplekst og mere afgrænset i familien. Her arbejder vores støttekontaktpersoner i en forebyggende indsats efter § 30. Hvis der opstår tvivl om hvorvidt familien har behov for mere støtte, kan der udarbejdes en børnefaglig undersøgelse. Her kan vores støttekontaktpersoner bidrage fagligt til undersøgelsen både før, under og efter.

Så let kommer du i gang

1. Kontakt

Når du har et behov for en støttekontaktperson, kontakter du os enten på mail eller på telefon 82 82 34 99.

2. Behov

Vi kan hjælpe med at afdække omfanget af opgaven samt ønsker til medarbejderprofil.

3. Match

Ud fra familiens ønsker og behov, finder vi en medarbejder der matcher barnet og familien.

4. Go

Medarbejderen begynder, så snart de praktiske detaljer er på plads. Vi holder styr på timeforbrug og vagtplaner.

Støttekontaktpersonens opgaver

Det er handleplansmål der sætter rammen for støttekontaktpersonens opgaver. Mangler du inspiration? Vi har listet de mest forekommende opgaver her.

Logo_Leute

Vi er her for at hjælpe dig