Hvad tilbyder vi?

I Leute tilbyder vi måltidsstøtte til børn og unge med spiseforstyrrelser ved alle slags måltider: morgenmad, frokost, aftensmad og mellemmåltider. Støtten gives ofte både før, under og efter måltidet. Et måltid forventes at vare mellem 20 og 30 minutter, og hvert måltid aflønnes for to timer.

Vi tilbyder en helhedsorienteret indsats når vi laver klare aftaler og rammer for støtten sammen med den unge, familien og kommunen med udgangspunkt i barnets eller den unges behandlingsplan efter udskrivning fra psykiatri. Vi justerer løbende støtten i takt med, at den unge tilegner sig øgede spisefærdigheder.

Hvem står for måltidsstøtten?

Måltidsstøtte udføres af pædagogiske medarbejdere, der har indgående viden om spiseforstyrrelser, tillægsdiagnoser og erfaring med at sikre trygge rammer, faste rutiner samt skabe en omsorgsfuld og tillidsfuld relation.

En vigtig del af spisestøtten er at skabe struktur og rutiner omkring måltiderne. Børn og unge med spiseforstyrrelser har ofte tillægsdiagnoser som autisme, angst og depression, som vores pædagogiske medarbejdere også har erfaring med og kompetencer til at arbejde med i en måltidsstøtteindsats.

Kontakt os her for at få hjælp til din måltidsstøtteopgave: kontakt@leute.dk

Hvordan arbejder vi med måltidsstøtte? 

Vi tager udgangspunkt i hvert barns spiseforstyrrelse og tilrettelægger indsatsen efter den unges behov og udfordringer.

Her er nogle eksempler på, hvad vi kan arbejde med:

  • Træning i måltidsforberedelse

  • Håndtering af måltider i sociale sammenhænge

  • Øgede spisefærdigheder

  • Øget følelsesregulering i spisesituationer og hverdagssituationer

  • Øget indblik i eget følelsesliv

  • Arbejde med forholdet til mad

  • Arbejde med forholdet til egen krop

Har du brug for at få mere at vide?

Så let kommer du i gang

1. Kontakt

Når du har et behov for en støttekontaktperson, kontakter du os enten på mail eller på telefon 82 82 34 99.

2. Behov

Vi kan hjælpe med at afdække omfanget af opgaven samt ønsker til medarbejderprofil.

3. Match

Ud fra familiens ønsker og behov, finder vi en medarbejder der matcher barnet og familien.

4. Go

Medarbejderen begynder, så snart de praktiske detaljer er på plads. Vi holder styr på timeforbrug og vagtplaner.

Logo_Leute

Vi er her for at hjælpe dig