Indsatser til børn og unge med særlige behov

Leute specialiserer sig i at tilbyde forebyggende indsatser til børn og unge med særlige behov. Vi arbejder i hele Danmark. Vores målgruppe af børn og unge har kognitive og psykiske funktionsnedsættelser. Angst, autisme, ADD, ADHD blandt flere diagnoser og psykiske udfordringer, er virkeligheden for de børn og unge vores pædagogiske medarbejdere hver dag støtter og skaber nye trivselsmuligheder for.

Uanset indsatsens omfang, er det pædagogiske arbejde i den enkelte familie karakteriseret af høj faglighed, fleksibilitet og med fokus på at skabe mærkbar, positiv forandring for barnet og i familien. Vi har pædagoger med specifikke, faglige profiler og familieterapeuter, der har særlig erfaring i arbejdet med børn og unge med komorbide lidelser.

Som leverandør til kommuner, er vi gennemsigtige i vores prissætning på vores ydelser. Vi måler, evaluerer og justerer løbende indsatser ift. konkrete mål. Derudover har vi altid en faglig ambition om at skabe en mærkbar, positiv forandring hos det enkelte barn eller ung. Se vores ydelser her og hvordan vi arbejder ud fra et metodisk fundament.

Vi samarbejder med kommuner over hele landet

Forebyggende indsatser på børne- og ungeområdet

Aflastning

§90

Familiebehandling

§32

Familievejledning

§30

Kønsidentitet

§30

Ledsagerordning

§89

Selvforståelsesforløb

§30

Skolevægring

§30 §32 §90

Støttekontaktperson

§32

Ungestøtte

§114

Forebyggende indsatser på børne- og ungeområdet

Aflastning

§90

Familiebehandling

§32

Familievejledning

§30

Kønsidentitet

§30

Ledsagerordning

§89

Selvforståelsesforløb

§30

Skolevægring

§30 §32 §90

Støttekontaktperson

§32

Ungestøtte

§114

Ring til os på 82 82 93 63 og tal med vores socialrådgiver, som sammen med dig afdækker og målretter indsatsen. Der bliver knyttet en familiekoordinator til hver enkelt sag, som bliver din og familiens kontakt i Leute.

Når indsatsen er bevilget, ringer familiekoordinator til familien. Der stilles skarpt på barnets og familiens behov. Allerede her starter det gode samarbejde, som skaber grobund for stabile relationer med tillid og tryghed for alle parter.

Vores pædagogiske rekrutteringsteam screener og udvælger medarbejdere, så de matcher familiens behov og barnets interesser. Vi har stor erfaring med at skabe et godt match mellem medarbejder og det enkelte barn/ ung.

Leute er fleksibel og tilbyder indsatser 24/7. I de fleste tilfælde matcher vi familien med en medarbejder inden for få uger. Vi sikrer løbende dialog, skriftlig dokumentation og opfølgning gennem hele samarbejdet. 

Logo_Leute

Vi er her for at hjælpe dig