Hvem er vi?

Leute er en privat leverandør der leverer pædagogiske ydelser til kommuner i hele Danmark. Vores kontor ligger i hjertet af Roskilde by. Her sidder vores rekrutteringskonsulenter, familiekoordinatorer, kommunikationsafdelingen, ledelsen samt administrationen og sørger for den daglige drift.

Vores pædagogiske medarbejdere arbejder ude blandt vores familier landet over. Her sørger vores familiekoordinatorer for at etablere et tæt samarbejde med medarbejderne og følge udviklingen i den enkelte indsats. Derudover melder vi altid tilbage til den pågældende samarbejdskommune når der er behov for ændringer eller udveksling af relevant viden med sagsbehandler.

Hurtig proces hos Leute

Når vi rekrutterer i Leute håndterer vi alt omkring ansættelser, løn, kontrol af timeforbrug og vagtplanlægning. Vi afholder det formelle opstartsmøde før medarbejderen og familien påbegynder samarbejdet.

Vi bestræber os på at sikre en hurtig proces, så familierne kan få den hjælp og støtte hurtigst muligt, som vi ved mange familier har ventet på. Vi kan i de fleste tilfælde matche familien med kvalificeret pædagogisk arbejdskraft inden for en måned, alt afhængig af opgavens karakter, geografi mv.

Hvad tilbyder vi?

Vi er specialiseret i at skabe en bedre hverdag og øget trivsel for de børn og unge der har kognitive og psykiske funktionsnedsættelser. Det betyder, at vi har en særlig viden om børn og unge der eksempelvis har en autismediagnose, ADHD, angst, OCD og depression.

Ligesom at vi er særligt erfarne i at løse udfordringer hvor børnene og de unge har flere diagnoser der sameksisterer, det der også hedder komorbide tilstande.

Vi tilbyder ledsagerordning, socialpædagogisk støtte, afløsning/aflastning i hjemmet, efterværn, familievejledning, familiebehandling og støttekontaktpersonsordning til familier hvor børnene og de unge har det særligt svært.

Ingen opgave er for stor eller for lille til at vi kan gå i dialog med jer kommuner om at løse den. Vi løser både tunge opgaver hvor udfordringerne hos barnet eller den unge i familien er særligt komplekse, og opgaver hvor der ”kun” er behov for aflastning/pusterum i familien et par timer om ugen.

Kontakt os

Har du brug for aflastning? Skriv til os:

    Logo_Leute

    Vi er her for at hjælpe dig

    Kontakt os