Grundigt forarbejde skaber grundlag for et godt samarbejde

Leute tilbyder bl.a. ydelser indenfor: §11, §41, §44/§84, §45, §52, §54, §76, §85, §97

Ring til vores visitation på 42747420 og tal med vores erfarne socialrådgiver, som sammen med dig afdækker og målretter indsatsen. Der bliver knyttet en familiekoordinator til hver enkelt sag, som bliver din og familiens kontakt i Leute. 

Når indsatsen er bevilget, ringer familiekoordinator til familien. Der stilles skarpt på barnets såvel som familiens behov. Allerede her starter det gode samarbejde, som giver grobund for langvarige relationer med tillid og tryghed for alle parter.

Vores pædagogiske rekrutteringsteam screener og udvælger medarbejdere, så de matcher familiens behov og barnets særinteresser. Vi har stor specialfaglig erfaring med at skabe det gode match ud fra bevillingen.

Leute er fleksibel og tilbyder indsatser 24/7. I de fleste tilfælde matcher vi familien med en medarbejder inden for få uger. Vi sikrer løbende dialog, skriftlig dokumentation og opfølgning gennem hele samarbejdet. 

Helhedsorienteret individuel baseret indsats, hvor vi løfter hele familien og barnet

Alle Leute indsatser er karakteriseret af høj faglighed, fleksibilitet og dokumentation af effekten. 

Leute er specialiseret i børn og unge med særlige behov, som kan have autismespektrumforstyrrelser, ADHD og/eller angst.

Vi løser opgaver inden for blandt andet skolevægring, selvforståelsesforløb, familiebehandling, aflastning, støttekontaktperson og spiseforstyrrelser. Vi har et stort team af specialpædagoger og familieterapeuter, der har særlig erfaring i at løse opgaver, hvor børn og unge har mere end én diagnose.

I Leute måler, evaluerer og justerer vi med faste intervaller vores indsats for at sikre, at vi altid er på rette spor i forhold til indsatsmål, trivsel og udvikling i den enkelte opgave. Læs mere om vores metode og effektmåling HER

Vi samarbejder med disse kommuner

“Jeg har haft et godt og konstruktivt samarbejde med Leute. I er løsningsorienteret, nemme at komme i kontakt med og I er meget opmærksomme på, at vi altid arbejder henimod målene.”

  Sagsbehandler, Allerød Kommune

Stor tilfredshed blandt socialrådgivere i vores samarbejdskommuner

 • Trygge relationer
  Faste medarbejdere og personligt match med familien skaber trivsel og udvikling. Leute afholder opstartsmøde mellem medarbejder og familie, før samarbejdet opstartes

 • Sparring på konkrete sager
  Du bliver altid mødt af en erfaren socialrådgiver; én der kender paragrafferne og som forstår processen omkring socialpædagogiske ydelser

 • Gennemsigtighed og faste priser
  Kontrol af timeforbrug og faste priser er en selvfølge

 • Fleksibilitet og effektmåling
  I Leute måler, evaluerer og justerer vi med faste intervaller vores indsats for at sikre, at vi altid er på rette spor i forhold til indsatsmål, trivsel og udvikling i den enkelte opgave

 • Løbende opfølgning
  Som socialrådgiver får du systematisk, faglig og kvalitetssikret dokumentation på vores indsats

 • Hurtig administration
  Leute koordinerer kommunikationen imellem alle involverede parter. Leute håndterer alt omkring ansættelser, løn og vagtplanlægning

 • Specialiserede kompetencer
  Leutes medarbejdere er eksperter på en række forskellige social-specialpædagogiske metoder

Vi arbejder inden for disse kerneområder

Succeshistorier 

Feed back fra en mor:

Kære Leute!

Vi er nu godt inde i etableringsfasen med akut anbringelse af ‘Jakob’, sikken en tur! Vi føler trang til at udtrykke vores taknemmelighed for endelig , efter en lang årrække, at være i trygge hænder med udviklingen af Jakob, endelig er der håb.

Fra allerførste samtale med Tobias, som dengang handlede om aflastning få timer om ugen har jeg følt, at leute var grundige, seriøse og engagerede samarbejdspartnere i en grad, som vi aldrig har oplevet før – professionelle. Som I ved udviklede samarbejdet sig hastigt – og jeg er bevidst om, hvilket arbejde der må have ligget bag kulisserne – ikke mindst i rekruttering af relevant personale til Jakob i døgn. 

Tobias har hele vejen igennem været utrolig positiv, løsningsorienteret og vedholdende – også når vi som forældre ikke så lyset, eller måske havde andre meninger. Dette også uden for telefontid nær midnat! Med positiv og lydhør tilgang rettes der også op på flere års mistillid til systemet som helhed. Vi har fået anerkendelse og holdt modet oppe, tak for det. 

Nye perspektiver, indgangsvinkler, ideer og høj faglighed åbner vores øjne og vi er forventningsfulde til hvordan Leute med stor ansvarsbevidsthed –  og ikke mindst i stor respekt for Jakob –  vil sætte rammerne for et godt ungdomsliv for ham……med de udviklingsmuligheder der nu engang er. 

Med det nye – og helt nødvendige tiltag – teamleder Helle, når vi nye højder. Vi bekræftes endnu engang i, hvilke kræfter der ligges i arbejdet med Jakob. Helle fremstår fra første møde engageret, seriøs, handlekraftig, forstående, imødekommende og tillidsvækkende. Det tegner godt. 

Ligeledes er vi meget imponerede over det rekrutterede personale (de tre musketeér især) Tejs, John og Jegvan som var de første på Jakob. Her mener vi, at der er tale om personale, der som professionelle omsorgsgivere går langt videre, end hvad man kunne forvente. Resten af personalet skal vi lære at kende:-)

Vi står nu overfor en kritisk fase – fasen hvor Jakob vil længes hjem og skal øges i krav. Igen bekræftes vi i, at Leutes personale med stor respekt for Jakob – og en åben dialog med os – skaber den tryghed og tillid der er nødvendig. Vi bekræftes (omend det er en svær proces for os) gang på gang i, at dette tilbud er det helt rigtige for Jakob. 

Tak for jeres evne til at arbejde visionært og helhedsorienteret – tak for at gøre en forskel. Vi håber at opfølgningen fremadrettet bliver lige så positiv. 

Mange hilsner Heidi

Nu trives Mia

Mia på 16 år lider af angst. Hun har ikke været i skole i lang tid, og tilbringer hele dagen alene. Mor og far er nødt til at tage på arbejde.

Efter lang tid hjemme, bliver det aftalt, at Mia skal starte i praktik i børnehaveklassen på sin folkeskole. Men skolen har til Mias store skuffelse ikke ressourcer til at gennemføre det aftalte praktikforløb.

Mia får det rigtig dårligt, og begynder nu at få støtte af Mette fra Leute.

Mias UU-vejleder arrangerer et andet praktikforløb, hvor Mia slet ikke trives, og hendes angst forværres. Mette og familiekoordinator fra Leute får stoppet praktikken gennem kontakt til sagsbehandler og UU-vejleder, og i stedet arrangeret, at Mia, efter eget ønske, kan starte på en STU. Mette er med som brobygger i den første tid, men hurtigt kan Mia være på STU’en stort set uden støtte.

Succeshistorien er at Mia nu trives, fordi Mette løftede hende fra fiasko ind i en langsigtet STU-indsats, hvor hun er glad. STU giver mening for Mia, og derfor er hun meget motiveret.

Succeshistorien er den udvikling, som Mia har gennemgået. For 6 måneder siden var Mette hos Mia 36 timer om ugen. Nu får Mia kun støtte om morgenen, efter forældrene er taget på arbejde og før hun skal møde i skole.

Succeshistorien er Leutes familiekoordinator, der gennem hele forløbet haft kontakt til sagsbehandler, UU-vejleder, skole og som har siddet med i alle overleveringsmøder og udarbejdet indkøringsplanen jf. behov og indsatsmål.

Succeshistorien er, at Leute har indgående kendskab til familierne, deres behov og udfordringer. Netop derfor kan vi være med til at lave en langsigtet realistisk indsats, der ikke giver bagslag.

Har du brug for aflastning? Skriv til os:

  Logo_Leute

  Vi er her for at hjælpe dig