Indsatser til børn og unge med særlige behov

Leute er specialiseret i at tilbyde forebyggende indsatser til børn og unge med særlige behov. Vi arbejder i hele Danmark. Vores målgruppe af børn og unge har kognitive og psykiske funktionsnedsættelser. Angst, autisme, ADD, ADHD blandt flere diagnoser og psykiske udfordringer, er virkeligheden for de børn og unge vores pædagogiske medarbejdere hver dag støtter og skaber nye trivselsmuligheder for.

Uanset indsatsens omfang er det pædagogiske arbejde i den enkelte familie karakteriseret af høj faglighed, fleksibilitet og med fokus på at skabe mærkbar, positiv forandring for barnet og familien samlet set. Vi har pædagoger med specialfaglige profiler og familieterapeuter, der har særlig erfaring i arbejdet med børn og unge der har mere end én diagnose.

Som leverandør til kommuner, er vi altid gennemsigtige i vores prissætning på ydelser, og vi måler, evaluerer og justerer indsatser både ift. nedsatte mål og vores egen faglige ambition om at skabe en mærkbar, positiv forandring hos det enkelte barn. Se vores ydelser her, og hvordan vi arbejder fagligt, altid baseret på et metodisk fundament.

Vi samarbejder med kommuner over hele landet

Forebyggende indsatser på børne- og ungeområdet

Aflastning

§90

Familiebehandling

§32

Familievejledning

§30

Kønsidentitet

§30

Ledsagerordning

§89

Selvforståelsesforløb

§30

Skolevægring

§30 §32 §90

Støttekontaktperson

§32

Ungestøtte

§114

Forebyggende indsatser på børne- og ungeområdet

Aflastning

§90

Familiebehandling

§32

Familievejledning

§30

Kønsidentitet

§30

Ledsagerordning

§89

Selvforståelsesforløb

§30

Skolevægring

§30 §32 §90

Støttekontaktperson

§32

Ungestøtte

§114

Ring til os på 42747420 og tal med vores erfarne socialrådgiver, som sammen med dig afdækker og målretter indsatsen. Der bliver knyttet en familiekoordinator til hver enkelt sag, som bliver din og familiens kontakt i Leute. 

Når indsatsen er bevilget, ringer familiekoordinator til familien. Der stilles skarpt på barnets såvel som familiens behov. Allerede her starter det gode samarbejde, som giver grobund for langvarige relationer med tillid og tryghed for alle parter.

Vores pædagogiske rekrutteringsteam screener og udvælger medarbejdere, så de matcher familiens behov og barnets særinteresser. Vi har stor specialfaglig erfaring med at skabe det gode match ud fra bevillingen.

Leute er fleksibel og tilbyder indsatser 24/7. I de fleste tilfælde matcher vi familien med en medarbejder inden for få uger. Vi sikrer løbende dialog, skriftlig dokumentation og opfølgning gennem hele samarbejdet. 

Logo_Leute

Vi er her for at hjælpe dig