Grundigt forarbejde skaber grundlag for et godt samarbejde

Leute tilbyder bl.a. ydelser indenfor: §11, §41, §44/§84, §45, §52, §54, §76, §85, §97

Ring til vores visitation på 42747420 og tal med vores erfarne socialrådgiver, som sammen med dig afdækker og målretter indsatsen. Der bliver knyttet en familiekoordinator til hver enkelt sag, som bliver din og familiens kontakt i Leute. 

Når indsatsen er bevilget, ringer familiekoordinator til familien. Der stilles skarpt på barnets såvel som familiens behov. Allerede her starter det gode samarbejde, som giver grobund for langvarige relationer med tillid og tryghed for alle parter.

Vores pædagogiske rekrutteringsteam screener og udvælger medarbejdere, så de matcher familiens behov og barnets særinteresser. Vi har stor specialfaglig
erfaring med at skabe det gode match ud fra bevillingen.

Leute er fleksibel og tilbyder indsatser 24/7. I de fleste tilfælde matcher vi familien med en medarbejder inden for få uger. Vi sikrer løbende dialog, skriftlig dokumentation og opfølgning gennem hele samarbejdet. 

Individuel tilrettelagt støtte 

Leute er specialiseret i børn og unge med særlige behov som autisme, ADHD og angst. Vi samarbejder med kommuner i hele Danmark.

Vi har et stort team af specialpædagoger og familieterapeuter, der har særlig erfaring i at løse opgaver, hvor børn og unge har mere end én diagnose.

Vi tilbyder indsatser indenfor bl.a. selvforståelsesforløb, familieterapi, skolevægring, spiseforstyrrelser, støttekontaktpersoner.

Kontakt os

Vi samarbejder med disse kommuner

“Jeg har haft et godt og konstruktivt samarbejde med Leute. I er løsningsorienteret, nemme at komme i kontakt med og I er meget opmærksomme på, at vi altid arbejder henimod målene.”

  Sagsbehandler, Allerød Kommune

Danmarkskort

Stor tilfredshed blandt socialrådgivere i vores samarbejdskommuner

 • Leute lykkes i arbejdet

  Leute skaber trivsel og udvikling, og har hjertet på rette sted 

 • Gode, konkurrencedygtige priser

  Kontrol af timeforbrug og faste priser er en selvfølge

 • Leute letter sagsbehandleres administrative opgaver

  Leute koordinerer kommunikationen imellem alle involverede parter
  Leute håndterer alt omkring ansættelser, løn og vagtplanlægning

 • Sparring på konkrete sager

  Du bliver altid mødt af en erfaren socialrådgiver; én der er inde i paragraffer og som forstår processen omkring socialpædagogiske ydelser

 • Leute understøtter det gode samarbejde

  Leute afholder opstartsmøde mellem medarbejder og familie, før samarbejdet opstartes

Kontakt os

Vi arbejder inden for disse kerneområder

Har du brug for aflastning? Skriv til os:

  Logo_Leute

  Vi er her for at hjælpe dig

  Kontakt os