LIGE MULIGHEDER
Målrettet indsats for børn og unge

Hjemmebaserede indsatser

Vi arbejder inden for disse kerneområder

Familievejledning

§ 11. stk. 8. Familievejledningsforløb giver familien mere viden, flere kompetencer og færdigheder til at tackle livet, når autismen udfordrer familiens generelle hverdag.

Familiebehandling

§ 52 stk.2 nr 3. Det kræver noget ud over det sædvanlige for en familie at støtte et barn med autisme, og ofte er noget gået skævt. I familiebehandling arbejder vi med dynamikker i familien og forældrekompetence.

Støttekontaktperson

§ 52, stk. 3, nr. 6. / §11, stk. 3. Støttekontaktperson støtter og vejleder barnet/ den unge med autisme. Det kan være opgaver indenfor ADL træning, skolevægring, selvforståelse eller fritidsaktiviteter.

Aflastning

§ 44/84. Aflastning er et tilbud til forældre med hjemmeboende børn og unge der har autisme, hvor forældrene har behov for pusterum.

Ledsagerordning

§ 45. Ledsagerordning er et tilbud til børn og unge, i alderen 12-18, der ønsker at deltage på lige fod med andre børn og unge til sociale, kulturelle eller sportslige aktiviteter.

Vi gør en forskel i indsatsen for børn og unge og tilbyder en hurtig indsats, der tilpasses den enkelte sag

Vores medarbejdere udvælges efter deres kvalifikationer og arbejder målrettet med handleplaner og indsatsmål. Vi sikrer supervision og coaching samxt evaluering. Kontrol af timeforbrug og faste priser er en selvfølge.

Kontakt os

Vi samarbejder med disse kommuner

Kontakt os

Vi tror på, at det hele starter med dialog. Kontakt os og lad os tage en snak om,
hvordan vi kan skabe den rette løsning til din sag.

Har du brug for aflastning? Skriv til os:

    piger der snakker