Loading...
ADHD2024-02-12T07:51:20+01:00

Hvad er ADHD?

ADHD står for Attention Deficit Hyperacitivity Disorder. Kort fortalt er ADHD forårsaget af en biologisk forstyrrelse i hjernen. De dele af hjernen der styrer vores opmærksomhedsevne, motoriske aktivitet og impulsivitet er forstyrret hos mennesker med ADHD. Symptomerne giver udfordringer for både børn og voksne, fordi forstyrrelsen gør at man ofte har svært ved at tage initiativ, planlægge, overskue og gennemføre handlinger og aktiviteter. ADHD viser sig ofte før 7 års- alderen hos børn. Ca. 40 procent af børnene med ADHD-diagnose opfylder ikke kriterierne for ADHD- diagnosen som voksne.

Hvad er symptomerne på ADHD?

Symptomerne på ADHD varierer og optræder ikke nødvendigvis samtidigt. Man kan opdele kernesymptomerne ved ADHD i tre hovedområder:

Opmærksomhedsforstyrrelser2022-06-13T15:07:02+02:00

En af kernesymptomerne ved ADHD er opmærksomhedsforstyrrelse. Når man er opmærksomhedsforstyrret, kan det være svært at holde styr på hverdagens gøremål. Her finder du en liste over de symptomer der er forbundet med at have ADHD når man er opmærksomhedsforstyrret.

 •  Man laver skødesløse fejl 
 •  Man kan ikke fastholde opmærksomheden 
 •  Man hører ikke hvad der bliver sagt 
 •  Man kan ikke følge instrukser og gøre opgaver færdige 
 •  Man kan have svært ved at tilrettelægge arbejde eller aktiviteter 
 • Man undgår opgaver som kræver opmærksomhed 
 • Man mister ting  
 • Man bliver meget let distraheret af ens omgivelser
 • Man glemmer dagligdagsaktiviteter
Hyperaktivitet2022-06-13T15:07:57+02:00

En af kernesymptomerne ved ADHD er hyperaktivitet. Når man er hyperaktiv, betyder det, at man har svært ved at holde sig i ro. Skal man sidde stille i længere tid, kan nogle opleve, at de får decideret ubehag i kroppen. Hos børn og unge ser man ofte, at hyperaktiviteten kommer til udtryk ved, at de hele tiden er i bevægelse. Mange er ofte også meget snakkende. Det minder om det adfærdsmønster, man kan se hos helt små børn, som er overtrætte. De aktiverer sig selv ubevidst, så de ikke falder i søvn.

Her ser du en række kendetegn når man har ADHD og er hyperaktiv:

 •  Man har uro i hænder eller fødder og sidder uroligt 
 •  Man forlader sin plads 
 •  Man løber, klatrer eller farer omkring på en utilpasset måde 
 •  Man har svært ved at være stille 
 •  Man har stor motorisk aktivitet, som ikke lader sig styre 
Impulsivitet2022-06-13T15:08:53+02:00

En af kernesymptomerne ved ADHD er impulsivitet. Børn og unge med ADHD kan have svært ved at dæmpe deres impulser, og det kan resultere i mange konflikter og skænderier, fordi det betyder at man kommer til at sige noget provokerende eller groft uden at man tænker det igennem først. Her ser du en række kendetegn når man har ADHD og er impulsiv:

 •  Man svarer før spørgsmålet er afsluttet 
 •  Man kan ikke vente på det bliver ens tur 
 •  Man afbryder eller trænger sig på 
 •  Man snakker for meget uden situationsfornemmelse 

Hvad udfordrer børn og unge med ADHD?

 • Følge med fagligt i skolen fordi det er svært at fastholde fokus og koncentration

 • Forstå opgaver med mange detaljer.

 • At skabe overblik over en opgave, hvis ikke man får hjælp til, i hvilken rækkefølge de skal løse opgaven.

 • Hverdagsopgaver: at rydde op på sit værelse kan virke helt uoverskuelig

Hvordan kan man støtte børn og unge med ADHD?

 • Hjælp til at strukturere hverdagen og udføre opgaver gennem tillærte mestringsstrategier.

 • Lære at prioritere opgavernes rækkefølge

 • Bistå barnet og familien med praktisk pædagogisk støtte i hjemmet for at skabe struktur og forudsigelighed.

 • Aflaste forældrene og give dem mulighed for at oparbejde fornyet energi. Undervisning i psykoedukation gennem vores familievejledningsforløb.
  Her lærer hele familien om hvad det vil sige at have ADHD. Familien lærer ADHD’en at kende for at blive bedre til at håndtere den. Er barnet meget lille er psydoedukationen målrettet forældrene. Forældrene får redskaber af familievejlederen til at tackle deres børns udfordringer i konkrete situationer og hjælpe deres børn på en omsorgsfuld måde.

 • Styrke eller træne barnets sociale færdigheder

ADHD og tillægsdiagnoser

Det er sjældent, at børn og unge kun har ADHD. Meget ofte har de også andre tillægsdiagnoser. Særligt optræder OCD, tics, autisme og ordblindhed hyppigere blandt børn og unge der har ADHD, end i den øvrige befolkning. De fleste unge med ADHD har en eller flere andre diagnoser. Ca. 85% af børn op til 18 år med ADHD har mindst en anden diagnose, mens ca. 60 % har mindst to. Der er forholdsvis få, der udelukkende har en ADHD-diagnose.

Hvordan støtter vi børn og unge med ADHD?

I Leute støtter vi familier med børn og unge der har ADHD. Børnene med ADHD har ofte andre diagnoser eller psykiske udfordringer. Det kan være søvnforstyrrelser, depression og angst mv.

Ofte bliver børn og unge med ADHD desværre irettesat og skældt meget ud gennem deres barndom, fordi deres hyperaktivitet og impulsivitet gør, at de bliver opfattet som dovne, forstyrrende og irriterende, når de ikke kan sidde stille i timerne, snakker i munden på andre, og generelt set har en adfærd eller et følelsesregister der svinger meget og ikke altid er hensigtsmæssig i sociale sammenhænge. De børn og unge får ofte et dårligt skoleforløb og lavt selvværd hvis vi ikke hjælper dem og deres omverden til at forstå, de udfordringer det enkelte barn eller ung har.

Hvordan kan aflastning hjælpe familien?

 • Som forælder skal man i endnu højere grad være rummelig og samtidig sætte tydelige rammer for barnet der har ADHD. Her kan aflastning være en løsning når familien har brug for et pusterum i en hverdag som kan være hektisk og krævende for både barnet og barnets nære familie og omgivelser. Aflastningen skaber et tiltrængt pusterum for forældre, og giver søskendetid til forældrene.

Hvordan virker psykoedukation i familievejledning?

 • Det er vigtigt at forældrene til børn med ADHD kender til deres børns udfordringer for bedre at kunne forstå dem. Der kan være mange udfordringer forbundet med det at være forældre til et barn eller ung med ADHD. Gennem psykoedukation lærer familien, hvad det vil sige at have ADHD. De lærer ADHD’en at kende, for at blive bedre til at håndtere den. Er barnet med ADHD meget lille, er forløbet målrettet forældrene. Forældrene får både indgående kendskab til diagnosen og redskaber til at tackle deres børns udfordringer i konkrete situationer på en omsorgsfuld måde.

Logo_Leute

Vi er her for at hjælpe dig

Kontakt os

Leute er en dansk virksomhed, der arbejder med aflastning og afløsning til familier og børn med særligt behov. Kontakt os på 42747420 eller send os en mail på: kontakt@leute.dk og hør mere om mulighederne.

Indsatstrappen

Med udgangspunkt i den hjemmebaserede indsats løser vi en lang række forskellige opgaver for kommuner over hele landet. Aflastning, afløsning, ledsagelse, støtte, pasning og kørsel. Leute er menneskelig indsats når det er bedst.

Podcast

Ny podcast om den svære kønsidentitet hvor vi stiller skarpt på hvad kønsdysfori er og betyder for unge mennesker, i vores nye podcast – hør den her.

Go to Top