Sådan kommer du igang

Ring til vores visitation på 42747420 og tal med vores erfarne socialrådgiver, som sammen med dig afdækker og målretter indsatsen. Der bliver knyttet en familiekoordinator til hver enkelt sag, som bliver din og familiens kontakt i Leute. 

Når indsatsen er bevilget, ringer familiekoordinator til familien. Der stilles skarpt på barnets såvel som familiens behov. Allerede her starter det gode samarbejde, som giver grobund for langvarige relationer med tillid og tryghed for alle parter.

Vores pædagogiske rekrutteringsteam screener og udvælger medarbejdere, så de matcher familiens behov og barnets særinteresser. Vi har stor specialfaglig
erfaring med at skabe det gode match ud fra bevillingen.

Leute er fleksibel og tilbyder indsatser 24/7. I de fleste tilfælde matcher vi familien med en medarbejder inden for få uger. Vi sikrer løbende dialog, skriftlig dokumentation og opfølgning gennem hele samarbejdet. 

En god overgang til voksenlivet

I Leute støtter vi den unge i at etablere en selvstændig tilværelse.

I samarbejde med den unge og sagsbehandler laver vi en målrettet og helhedsorienteret indsats. Målet er støtte den unge til en god overgang til voksenlivet således, at den unge bliver så selvkørende som muligt. 

Hvad er efterværn?

Efterværn er et tilbud til sårbare unge i alderen 18-22 år, der fortsat har behov for støtte for at sikre en god overgang til voksenlivet.

Formålet med efterværn er at bidrage til, at den unge støttes til at etablere en selvstændig tilværelse på lige fod med andre unge.

Har du brug for sparring på en sag?
Logo_Leute

Vi er her for at hjælpe dig

Kontakt os

Andre opgaver, vi løser