Høj faglighed og dokumentation af effekten

Alle Leute indsatser er karakteriseret af høj faglighed, fleksibilitet og dokumentation af effekten. 

Barnet i fokus

I Leute tror vi ikke på en one size fits all-tilgang. Vi tager udgangspunkt i det enkelte barn, samt i barnets og familiens ressourcer. Vi sikrer en helhedsorienteret, individuelt baseret indsats, hvor vi løfter barnet og hele familien.

Leutes medarbejdere er eksperter på en række forskellige social specialpædagogiske metoder og tilgange, og deres særlige kompetencer bringes i spil, når de bliver matchet med en opgave.

Fælles for alle vores medarbejdere er, at de altid arbejder:

 • Relationelt ud fra barnets ressourcer og interesser

 • Anerkendende

 • Med struktur, rammesætning, tydelighed og visuel understøttelse

 • Med low arousal

 • Systematiseret med delmål, der understøtter indsatsmålene

 • Med inddragelse af barnets/familiens kompetencer og netværk

Metode

Vores medarbejdere tilrettelægger indsatsen efter barnets og familiens behov baseret på den bevilling, der foreligger.

En af Leutes forcer er netop vores brede kompetenceprofil. Den bevirker nemlig, at vi kan vælge en medarbejder som passer til barnet og familien både fagligt og personligt. I praksis kunne det blandt andet betyde en medarbejder, der kan arbejde videre med en given metode, som familien allerede kender og med udgangspunkt i fælles interesser med barnet.

Medarbejdere har altid mulighed for at få sparring og supervision af sin familiekoordinator, som også kender familien.

Metoder vi ofte bringer i spil er:  

 • Konflikthåndtering

 • Autismeværktøjskassen

 • Teach (Treatment and Education of Autistic
  and related Communication handicapped Children)

 • Boardmaker

 • Totalkommunikation

 • Struktur og rammesætning

 • Mentalisering

 • Vredeshåndtering

 • ADL

 • Psykoedukation

Effektmåling

I Leute måler, evaluerer og justerer vi med faste intervaller vores indsats for at sikre, at vi altid er på rette spor i forhold til indsatsmål, trivsel og udvikling i den enkelte opgave.

Familiekoordinator evaluerer systematisk på barnets kompetencer og udvikling med både medarbejdere og familie og dokumenterer:

Medarbejdere

 • Hvordan er udviklingen siden sidst? Hvad er udfordrende? Hvad fungerer? Hvad der skal ske for at skabe positiv udvikling?

Familier

 • Hvordan går det? Hvad er udfordrende?

 • Koordinator forklarer familier nye tiltag / justeringer, der imødekommer udfordringer

Herefter modtager sagsbehandler en status.

Dokumentation og formidling til sagsbehandler

Leute giver dig systematisk, faglig og kvalitetssikret dokumentation på vores indsats. Som sagsbehandler modtager du også dokumentation på, at vi i langt de fleste indsatser rykker barnet lang hurtigere end forventet, og også udvikler barnet på flere områder end blot de aftalte indsatsområder.

Logo_Leute

Vi er her for at hjælpe dig