Hvad er autisme?

Autisme er en udviklingsforstyrrelse, der findes hos både børn, unge og voksne. Når man har autisme, har man svært ved at kommunikere og indgå i sociale sammenhænge med andre mennesker. Autisme kan se forskellig ud alt afhængig af, om det er et lille barn, et større barn eller ung der har autisme. Autisme kan også se forskellig ud hos piger og drenge. Autisme kan være kombineret med andre udviklingsforstyrrelser, fx ADHD eller mental retardering. 

Hvilke former for autisme findes der?

Inden for autisme er der forskellige diagnoser

Infantil autisme

Infantil autisme er den grundlæggende form for autisme. Her har barnet vanskeligheder i sværere grad. For at stille diagnosen skal der være tegn på afvigende udvikling inden treårsalderen og symptomer fra alle tre kerneområder – begrænset evne til socialt samspil og kommunikation og særlige adfærdsmønstre.

Aspergers syndrom

Børn og unge med Aspergers syndrom har svært ved at indgå i sociale sammenhænge og har særlige adfærdsmønstre, der hos nogle viser sig ved, at de er enormt interesserede i særlige emner, fx dinosaurer.

Atypisk autisme

Atypisk autisme adskiller sig fra infantil autisme, fordi symptomerne først optræder efter treårsalderen, og/eller fordi barnet kun har symptomer inden for et eller to af de tre kerneområde. Barnets symptomer vil ofte være lige så tydelige som ved infantil autisme. Børn med atypisk autisme kan også være mentalt retarderede.

GUA – gennemgribende udviklingsforstyrrelse

Denne diagnose gives til børn og unge, som har autistiske symptomer i mindre svær grad sammenlignet med infantil autisme, atypisk autisme og Aspergers syndrom. Barnet har vanskeligheder inden for et eller flere af autismens tre kerneområder. De samlede symptomer skal begrænse barnets evne til at fungere i dagligdagen.

Et barn med autisme kan have flere af disse kendetegn

 • har svært ved at have naturlig øjenkontakt

 • har svært ved at aflæse sociale signaler

 • har svært ved at forstå humor og ironi

 • er svær at aflæse for andre

 • er særligt sensitiv overfor lyd, smag, berøring m.m.

 • mangler situationsfornemmelse

 • forstår ting bogstaveligt

 • fokuserer på detaljer frem for helheder

 • er god til at fordybe sig i særlige interesser 

Aflastning af børn og unge med autisme

Aflastning kan være en forudsætning for at børn eller unge med autisme kan fungere i dagligdagen. Når man vælger aflastning som løsning, handler det både om barnets og familiens behov.

Aflastningen kan fx bestå af:

 • Ekstra pasning af og opmærksomhed på barnet
 • Særligt hensyn til søskende, der kan blive overset i en krævende hverdag
 • Behov for ledsagelse til fx fritidsaktiviteter
 • Støtte til sociale kompetencer i særlige situationer

Kilde: Autismeforeningen

En aflastningsordning hos Leute er fleksibel i forhold til barnet eller den unges behov. Leutes medarbejdere fungerer som et stabilt element i barnets eller den unges liv, og kan hjælpe barnet i relationer med andre mennesker, til fritidsaktiviteter eller som en tryg voksen i hverdagen. Læs mere om mulighederne for aflastning af børn og unge.

Autisme og ledsagende tilstande

Børn og unge med autisme har en høj forekomst af andre børnepsykiatriske vanskeligheder, udviklingsforstyrrelser og sjældne sygdomme. Der er tale om en række forskellige tilstande eller sygdomme. Det er ikke ualmindeligt, at barnet kan have en eller flere af disse tilstande sammen med sin autisme. Er der tegn på, at dit barn også fejler andet end autisme, er det vigtigt at få fastlagt, hvilke ledsagende tilstande der er tale om. Det er vigtigt for at kunne give den rette behandling.

De ledsagende tilstande gør ofte, at barnets vanskeligheder samlet set bliver mere komplekse. F.eks. kan en tilstand som ADHD hos nogle ”overskygge” symptomer på autisme og gøre det sværere at stille en diagnose. Normaltbegavede med autisme oplever ofte angst, og deres evne til at fungere i hverdagen kan være meget nedsat. Det er derfor vigtigt, at man også giver behandling mod angst.

Kilde Region Midtjyllands psykiatri

Charlotte-Amalie fra Leute har virkelig gjort en forskel for vores familie

Da Adam i oktober 2017 fik konstateret infantil autisme, var det kulminationen på et meget langt udredningsforløb. Adam har fået sin diagnose sent og det har betydet, at vi har skulle lære Adam at kende på ny. Vores forhold var præget af negativ kontakt i forhold til krav om skole. Adams modstand og angst ligger meget på skole, så vi havde brug for, at jeg ikke skulle være en del af den del af Adams liv” fortæller Adams mor.

Familien blev tilbudt hjælp fra Leute og det var en helt ny verden, der åbnede sig. “Charlotte-Amalie har virkelig gjort en forskel for vores familie og for mig som mor. Hun giver konkret vejledning. Vi har en diagnose og så har vi brug for at vide, hvordan vi kommer videre efter det”. “Mange af de andre steder Adam har været, har de sagt: vi kan ikke nå ind til ham. Charlotte-Amalie tager mange kampe med ham, men det er kun en succeshistorie. Jeg håber at andre forældre, som er lige så desperate som vi var, kan blive inspirerede”. 

Læs hele casehistorien her

Skriv til os

  Logo_Leute

  Vi er her for at hjælpe dig

  Kontakt os

  Andre opgaver, vi løser