Hvad er aflastning?

Aflastning efter § 90 er et tilbud til forældre med hjemmeboende børn og unge der har kognitive eller fysiske funktionsnedsættelser, hvor forældrene har behov for pusterum. Familier med børn der fx har autisme, angst eller ADHD, har ofte flere udfordringer end genenmsnittet. Hverdagen kan være svær at få til at hænge sammen og det lægger et særligt stort pres på familien. Når hverdagen er presset, kan aflastning være den rigtige løsning for både barnet og familien.

Hvem kan få aflastning?

Familier der har børn med fysiske og kognitive funktionsnedsættelser, kan få bevilget aflastning gennem egen kommune når sagsbehandler vurderer, at familien har behov for aflastning. Omfanget af aflastning varierer alt efter den enkelte families behov.

Det kan være at forældrene har brug for nogle timers afløsning i hjemmet til at klare praktiske opgaver eller være sammen med familiens øvrige børn et par gange om ugen. Det kan også være, at der er opstået en akut situation, hvor familien ikke kan varetage barnet eller den unges behov i en kortere eller længere periode og derfor har brug for afløsning, i hjemmet, de fleste af døgnets timer.

Processen bag aflastning

Forældre
Er du forælder, og i tvivl om I som familie kan få bevilget aflastning efter § 90, skal I kontakte egen kommune. Det er jeres kommune der bevilger aflastning på baggrund af en individuel vurdering af jeres behov.

Socialrådgiver
Er du socialrådgiver og mangler en leverandør, der kan aflaste forældre til børn og unge med kognitive funktionsnedsættelser?

Så tag endelig kontakt til os. Vi har stor erfaring med at løfte pædagogiske og specialpædagogiske aflastningsopgaver i familier med børn og unge der har kognitive funktionsnedsættelser og psykiske lidelser.

Herefter finder vi en pædagogisk medarbejder, som passer præcis til din sag og sikrer et match på både kompetencer og personlighed. Vores medarbejdere er klar til opgaven, når de praktiske detaljer er på plads.

Vi varetager timeforbrug, organiseringer af vagtplaner og opstartsmødet med familien og medarbejderen, så denne del af processen skal hverken du som socialrådgiver eller familie bekymre jer om.

Vi tilbyder

Aflastning i eget hjem

Aflastning for børn og unge i eget hjem er en fleksibel løsning for familier med børn med kognitive funktionsnedsættelser. Barnet bliver i sine egne rammer og det giver mulighed for aflastning i kortere perioder og med mere specifikke formål.

Fast pædagogisk medarbejder

Når du vælger aflastning hos Leute får familien tilknyttet en fast medarbejder, som sikrer stabilitet og tryghed for både barnet/den unge og familien. Det er med andre ord et kendt ansigt der arbejder hos familien.

Tryghed og fleksibilitet

Aflastning for børn og unge er en tryg og fleksibel indsats der giver familier med børn med særlige behov en hjælpende hånd og skaber et tiltrængt pusterum i en udfordret hverdag. Det kan være få timer om ugen til de fleste af døgnets timer.

Din guide til aflastning hos Leute

Formål med aflastning

 • At forældre til hjemmeboende børn og unge med varige kognitive og fysiske funktionsnedsættelser aflastes

 • At støtte barnets udvikling og trivsel imens forældrene aflastes

 • At sikre familielivet hænger bedre sammen

Fordele ved aflastning i eget hjem

 • Aflastningen foregår i barnets nærmiljø og nærmeste udviklingszone

 • Det er trygt og for både forældre og barnet

 • Mulighed for at arbejde med barnets udvikling og trivsel

Hvor kan aflastningen foregå?

 • I familiens eget hjem hvor Leutes medarbejder afløser forældrene og er sammen med barnet der har en kognitiv funktionsnedsættelse

 • Aflastningen kan også godt foregå ude af huset hvor medarbejderen tager barnet/ den unge med på legeplads eller til fritidsinteresser mv. Herved har forældrene mulighed for at slappe af i eget hjem.

 • En kombination af at være hjemme og på ture ud af huset, oplever vi er en gevinst for barnet og hele familien.

Hvornår foregår aflastningen?

 • Vi tilbyder aflastning helt ned til to timer per gang på alle ugens dage, til hele weekender hvor medarbejderen overnatter hos familien.

Hvor mange aflastningstimer?

 • Timeantallet afhænger af den enkelte bevilling med udgangspunkt i familiens behov for aflastning

 • Det er sagsbehandler der vurderer omfanget af familiens behov for aflastning.

 • Vi holder regnskab med timeforbrug. Hver 3 måned laver vi status på aflastningsopgaven, og melder tilbage til sagsbehandler hvor mange timer der er brugt indenfor bevillingens rammer.

 • Kørsel beregnes kun når det er en fast del af aflastningsopgaven.

Sådan kommer du igang

Ring til vores visitation på 42747420 og tal med vores erfarne socialrådgiver, som sammen med dig afdækker og målretter indsatsen. Der bliver knyttet en familiekoordinator til hver enkelt sag, som bliver din og familiens kontakt i Leute. 

Når indsatsen er bevilget, ringer familiekoordinator til familien. Der stilles skarpt på barnets såvel som familiens behov. Allerede her starter det gode samarbejde, som giver grobund for langvarige relationer med tillid og tryghed for alle parter.

Vores pædagogiske rekrutteringsteam screener og udvælger medarbejdere, så de matcher familiens behov og barnets særinteresser. Vi har stor specialfaglig erfaring med at skabe det gode match ud fra bevillingen.

Leute er fleksibel og tilbyder indsatser 24/7. I de fleste tilfælde matcher vi familien med en medarbejder inden for få uger. Vi sikrer løbende dialog, skriftlig dokumentation og opfølgning gennem hele samarbejdet. 

Logo_Leute

Vi er her for at hjælpe dig