Aflastning for børn og unge

Hvad er aflastning?

Aflastning er en løsning for familier med børn og unge med særlige behov og når familien har behov for et frirum. Aflastningen kan være en løsning, når barnet eller den unge har en diagnose, som fx autisme, angst eller ADHD, som lægger stort pres på familien. Aflastning i hjemmet giver mulighed for at skabe en individuel løsning med fokus på barnets behov. Det er muligt, at tilpasse tilbuddet til familiens ønsker og behov og kan sammensættes på mange forskellige måder. 

Aflastning i hjemmet

Aflastning i eget hjem er en tryg og overskuelig løsning for barnet/den unge og for forældrene, fordi barnet holdes i sine trygge rammer. Aflastning for børn og unge tilbydes som en fleksibel løsning fra få timer om måneden til døgnbemanding. Aflastning i eget hjem for børn og unge er et godt alternativ til aflastning i institutioner og giver en større fleksibilitet for både familien og for sagsbehandlere. Aflastning for børn og unge i deres eget hjem er en af Leutes kernekompetencer. Kontakt os og hør mere om de fleksible muligheder, vi tilbyder.

Hvem kan få aflastning?

Alle børn og unge som har et behov, kan få aflastning hos Leute. Aflastningens type og omfang afhænger af det behov barnet eller barnets familie har for aflastning. Måske har barnet/forældrene brug for nogle timers afløsning til at klare praktiske opgaver eller være sammen med familiens øvrige børn et par gange om ugen. Det kan også være, at det er opstået en akut situation, som betyder, at familien ikke kan varetage barnet/den unges behov i en kortere eller længere periode og derfor har brug for afløsning alle døgnets timer. Aflastning kan være en løsning, hvis barnet har fx ADHD eller autisme

Processen bag aflastning

Hvis du har brug for aflastning skal du tage kontakt til os, så vi sammen kan finde en løsning, som passer til dit behov. Herefter finder vi en medarbejder, som passer præcis til din sag, så vi sikrer et match på både kompetencer og personlighed. Vores medarbejdere er klar til opgaven, når de praktiske detaljer er på plads. Vi varetager timeforbrug og organiseringer af vagtplaner, så denne del af processen skal du ikke bekymre dig om.

Du kan læse mere om vores aflastning af børn og unge her.

Kontakt os og hør mere om aflastning for børn og unge

Hvordan arbejder vi med aflastning?

Hos Leute tilbyder vi aflastning i barnets eget hjem. Aflastningen tilrettelægges efter barnets og familiens behov. Det kan være at aflastningen er hjælp til barnet. Det kan også være, at aflastningen giver forældrene mulighed for at foretage sig andre ting. Vores mål er at yde en indsats, hvor barnets eller familiens behov tilgodeses, så vi bedst muligt understøtter barnets udvikling og trivsel, samtidig med at vi sikrer, at familielivet hænger bedre sammen.

Aflastning eller afløsning i hjemmet er den mindst indgribende form for aflastning for barnet, fordi barnet bliver i sine vante rammer. Vores støttekontaktpersoner fungerer som en stabil voksen i barnets hverdag, hvor de kan støtte barnet i forhold til struktur og overblik og de eventuelle udfordringer, som barnet har behov for, at der bliver arbejdet med. Vi arbejder med tillid og tryghed, anerkendelse og tydelighed.

Uanset om det er et barn med ADHD, autisme eller andre udfordringer, eller om behovet for aflastning bunder i en belastet familiebaggrund, sociale eller adfærdsmæssige udfordringer er vores mål hos Leute, at skabe en langvarig relation. Derfor lægger vi altid en stor indsats i, at finde den helt rigtige medarbejder til at yde aflastning i den enkelte familie. Det er vigtigt, at der er god kemi mellem støttekontaktpersonen og både barnet og familien.

Hvis du har et behov for aflastning, så tøv ikke med at kontakte os, så finder vi sammen en ordning som passer præcis til din situation.

Har du brug for aflastning? Skriv til os

  Aflastning for børn og unge

  • Tryghed ved aflastning for børn og unge i eget hjem

  • Fokus på barnets behov, trivsel og udvikling

  • Fast støtte-kontaktperson til hver familie

  • Fleksibilitet i forhold til aflastningens form og omfang

  • Lave priser og kontrol med timeforbrug

  • Kørsel beregnes kun, når det er en integreret del af aflastningsopgaven

  Vi tilbyder tre kategorier af støttekontaktpersoner

  Aflastning i eget hjem

  Aflastning for børn og unge i eget hjem er en både økonomisk og fleksibel løsning for familier med børn med særlige behov. Barnet bliver i sine egne rammer og det giver mulighed for aflastning i kortere perioder og med mere specifikke formål.

  Fast støttekontaktperson

  Når du vælger aflastning hos Leute får du tilknyttet et fast team af støtte-kontaktpersoner, som sikrer kontinuitet og tryghed for både barnet/den unge og familien. Det er med andre ord kendte ansigter og mennesker for  barnet.

  Tryghed og fleksibilitet

  Aflastning for børn og unge er en tryg og fleksibel mulighed for at give familier med børn med særlige behov en hjælpende hånd i en hverdag, som er krævende for både store og små. Det kan være fra få timer om ugen til døgnbemanding.

  Så let kommer du i gang

  1. Kontakt

  Når du har et behov for aflastning for børn og unge kontakter du os enten på mail eller på telefon 42747420.

  2. Behov

  Vi afdækker i fællesskab det behov, der skal dækkes og opsætter rammer for opgaven samt ønsker til medarbejderens kompetencer og erfaring.

  3. Match

  Ud fra ønsker og behov finder vi en eller flere medarbejdere, som matcher både ifht kompetencer og kemi med barnet/familien.

  4. Go

  Medarbejderne er klar til at gå i gang, så snart det praktiske detaljer er på plads. Vi holder styr på timeforbrug og vagtplaner.

  Logo_Leute

  Vi er her for at hjælpe dig

  Kontakt os

  Andre opgaver, vi løser