Kontakt os

Leute er en dansk virksomhed, der arbejder med aflastning og afløsning til familier og børn med særligt behov. Kontakt os på 42747420 eller send os en mail på: kontakt@leute.dk og hør mere om mulighederne.

Indsatstrappen

Med udgangspunkt i den hjemmebaserede indsats løser vi en lang række forskellige opgaver for kommuner over hele landet. Aflastning, afløsning, ledsagelse, støtte, pasning og kørsel. Leute er menneskelig indsats når det er bedst.
Loading...
Aflastning for børn og unge 2018-07-24T11:28:28+00:00

Aflastning for børn og unge i deres eget hjem

Aflastning i eget hjem er en tryg og overskuelig løsning for barnet/den unge og for forældrene, fordi barnet holdes i sine trygge rammer. Aflastning for børn og unge tilbydes som en fleksibel løsning fra få timer om måneden til døgnbemanding. Aflastningens type og omfang afhænger af det behov barnet eller barnets familie har for aflastning. Måske har barnet/forældrene brug for nogle timers afløsning til at klare praktiske opgaver eller være sammen med familiens øvrige børn et par gange om ugen. Det kan også være, at det er opstået en akut situation, som betyder, at familien ikke kan varetage barnet/den unges behov i en kortere eller længere periode og derfor har brug for afløsning alle døgnets timer.  Aflastning i eget hjem for børn og unge er et godt alternativ til aflastning i institutioner og giver en større fleksibilitet for både familien og for sagsbehandlere.

Aflastning for børn og unge i deres eget hjem er en af LEUTEs kernekompetencer. Kontakt os og hør mere om de fleksible muligheder, vi tilbyder.

Kontakt os og hør mere om aflastning for børn og unge

Aflastning for børn og unge:

  • Tryghed ved aflastning for børn og unge i eget hjem

  • Fokus på barnets behov, trivsel og udvikling

  • Fast støtte-kontaktperson til hver familie

  • Fleksibilitet i forhold til aflastningens form og omfang

  • Lave priser og kontrol med timeforbrug

  • Kørsel beregnes kun, når det er en integreret del af aflastningsopgaven

Hvad er aflastning?

Aflastning er en løsning for familier med børn og unge med særlige behov, når familien har behov for et frirum. Aflastningen kan være en løsning, når barnet/den unge har en diagnose, som fx autisme eller ADHD, som lægger stort pres på familien.  Aflastning i hjemmet giver mulighed for at skabe en individuel løsning med fokus på barnets behov og tilpasse tilbuddet til familiens ønsker og behov.

Har du brug for aflastning? Skriv til os:

Få mere at vide om fordelene ved aflastning i eget hjem
Aflastning for børn og unge

AFLASTNING I EGET HJEM

Aflastning for børn og unge i eget hjem er en både økonomisk og fleksibel løsning for familier med børn med særlige behov. Barnet bliver i sine egne rammer og det giver mulighed for aflastning i kortere perioder og med mere specifikke formål.

FAST STØTTE-KONTAKTPERSON

Når du vælger aflastning hos Letute får du tilknyttet et fast team af støtte-kontaktpersoner, som sikrer kontinuitet og tryghed for både barnet/den unge og familien. Det er med andre ord kendte ansigter og mennesker for  barnet.

TRYGHED OG FLEKSIBILITET

Aflastning for børn og unge er en tryg og fleksibel mulighed for at give familier med børn med særlige behov en hjælpende hånd i en hverdag, som er krævende for både store og små. Det kan være fra få timer om ugen til døgnbemanding.

Så let kommer du i gang:

1. KONTAKT

Når du har et behov for aflastning for børn og unge kontakter du os enten på mail eller på telefon 42747420.

2. BEHOV

Vi afdækker i fællesskab det behov, der skal dækkes og opsætter rammer for opgaven samt ønsker til medarbejderens kompetencer og erfaring.

3. MATCH

Ud fra ønsker og behov finder vi en eller flere medarbejdere, som matcher både ifht kompetencer og kemi med barnet/familien.

4. GO

Medarbejderne er klar til at gå i gang, så snart det praktiske detaljer er på plads. Vi holder styr på timeforbrug og vagtplaner.

Vi er her for at hjælpe dig

Aflastning i hjemmet for børn og unge

Kontakt os

Andre opgaver, vi løser