Autisme er en medfødt udviklingsforstyrrelse, der forekommer hos både børn, unge og voksne. Autisme er neurologisk betinget. Autisme påvirker måden man opfatter verden og hvordan man interagerer med andre mennesker. Det er ofte i mødet med mennesker at autismen bliver til et handicap, fordi det kan være svært at kommunikere og indgå i sociale sammenhænge med andre. For at dække det brede felt af neurologiske karakteristika som udgør autismediagnoser, bruger man betegnelsen autismespektrumsforstyrrelser. Autisme kan også være kombineret med andre udviklingsforstyrrelser, fx ADHD og mental retardering og psykiske lidelser som angst og depression.