Loading...
Job2023-09-19T15:07:06+02:00

Vil du være en del af Leute?

Det går fantastisk godt i Leute. Succesen skyldes vores kvalitetsindsats ude hos familierne, hvor familiekoordinatorerne skaber de bedste pædagogiske rammer og arbejdsforhold for vores dygtige medarbejdere

 • Meningsfulde arbejdsopgaver hvor du virkelig gør en forskel
 • 1:1 opgaver hvor du har tid til det pædagogiske arbejde med det enkelte barn eller den unge
 • Sparring og pædagogisk supervision fra din faste familiekoordinator
 • Vi lægger stor vægt på at matche dig med den helt rette familie, hvor dine kompetencer og interesser kan komme i spil. Relationen er altafgørende for at skabe forandring og trivsel. 
 • Leutes familiekoordinator, der kender familien og opgaven, sikrer dig en god opstart
 • Stor mulighed for at udvikle både faglige og personlige kompetencer
 • Mulighed for at sammensætte dit eget arbejdsliv med de timer, du ønsker at arbejde

Om dig

Vi løser opgaver inden for blandt andet skolevægring, selvforståelsesforløb, familiebehandling, aflastning, støttekontaktperson og spiseforstyrrelser. Autismespektrumforstyrrelser, angst, søvnforstyrrelser, skolevægring og ADHD kan være udfordringer hos de børn og unge, du møder i dit arbejde hos os.

Pædagogisk medarbejder2023-04-12T14:21:16+02:00
 • Du er pædagogstuderende, lærerstuderende, SOSU eller sygeplejestuderende. Eller du har erfaring med at arbejde med børn og unge med særlige behov
 • Du er god til relationsdannelse og god til at skabe tryghed omkring dig
 • Du er selvstændig, tålmodig og robust
 • Du skal være stabil og kunne se dig selv i dette job i længere tid, så der skabes en relation til barnet / den unge og dennes familie
 • For at arbejde med børn og unge hos os, skal du fremvise en ren straffe- og børneattest ved ansættelse
Pædagoger og lærer2023-04-12T14:15:49+02:00
 • Du skal være uddannet pædagog, lærer eller lignende. 
 • Du skal have kendskab til og erfaring med børn med særlige behov 
 • Du er god til relationsdannelse og god til at skabe tryghed omkring dig
 • Du er selvstændig, tålmodig og robust
 • Du skal være stabil og kunne se dig selv i dette job i længere tid, så der skabes en relation til barnet / den unge og dennes familie
 • For at arbejde med børn og unge hos os, skal du fremvise en ren straffe- og børneattest ved ansættelse
Familieterapeuter og specialpædagoger2023-04-12T14:14:56+02:00
 • Du har bred faglig viden inden for det pædagogiske felt
 • Du kan have erfaring med at samarbejde med forældre
 • Du er god til relationsdannelse og god til at skabe tryghed omkring dig
 • Du er selvstændig, tålmodig og robust
 • Du skal være stabil og kunne se dig selv i dette job i længere tid, så der skabes en relation til barnet / den unge og dennes familie
 • For at arbejde med børn og unge hos os, skal du fremvise en ren straffe- og børneattest ved ansættelse

Dorthe

HR- og Rekrutteringskonsulent

Kasper

HR- og Rekrutteringskonsulent

Vi tror på, at det hele starter med dialog 

Vi modtager mange nye opgaver, så du er velkommen til at sende os en uopfordret ansøgning via skemaet. Når vi får en opgave, der matcher dig og dine ønsker til dit arbejdsliv, tager vi kontakt og aftaler en samtale, hvor du kan høre mere om Leute og den konkrete opgave.

Leute har modtaget Børsens Gazellepris 2 år i træk.

Vi vokser, fordi kommuner efterspørger vores kvalitetsindsats, som er en helhedsorienteret individuel baseret indsats, hvor vi løfter hele familien og barnet.

Vi har de bedste medarbejdere, fordi vi skaber de bedste pædagogiske rammer.

Sådan skriver en medarbejder:

“Allerede fra det første interview, fornemmede jeg bare en fantastisk stemning og faglighed. Det var en person der lyttede på ens tanker, værdier og ønsker til arbejdet…”

Læs hele citatet2023-04-19T14:40:11+02:00

”Jeg havde et ønske om at kunne arbejde med mennesker igen og jeg faldt over jeres hjemmeside. Jeg syntes det lød helt vildt spændende at kunne arbejde lidt mere selvstændigt og at have den tætte kontakt til nogen der har det svært. Allerede fra det første interview, fornemmede jeg bare en fantastisk stemning og faglighed. Det var en person der lyttede på ens tanker, værdier og ønsker til arbejdet. Da jeg så er blevet matchet med en opgave, er det jo også helt vildt dejligt at mærke, at man ikke er alene. Det er dejligt at kunne spare med dig som familiekoordinator, og blive holdt lidt i hånden. Det er så fedt at arbejde med frihed under ansvar. At vide at ens teoretiske viden og erfaring er brugbart.”

1. Ansøgning 

Udfyld ansøgningsskemaet online. Rekrutteringsteamet kontakter dig, når der er et match mellem dig og en opgave.

2. Match 

Du møder din familiekoordinator og bliver klædt på til opgaven. 

3. Mød familien

På opstartsmødet møder du familien sammen med din familiekoordinator.

4. Go

Du er nu klar til at gå i gang, så snart de praktiske detaljer er på plads.

Din trivsel er vigtig

I Leute er vores medarbejderes trivsel og udvikling vigtig. Når du bliver ansat hos os til en opgave, møder du en af vores familiekoordinatorer. Du får tilknyttet din helt egen familiekoordinator, hvis job blandt andet er at sørge for, at du får den bedste start ude hos familien, hvor du har til opgave at støtte et barn eller ung med særlige behov.

Sparring og vejledning. Familiekoordinatoren kender familien og deres problematikker, og kan give dig faglig sparring og vejledning. Du er altid velkommen til at ringe til  din familiekoordinator, og du vil blive mødt af én, der har forståelse for de udfordringer eller spørgsmål, der kan opstå i samarbejdet mellem dig og familien.

Hør mere om hvad familiekoordinatoren kan gøre for dig som ny medarbejder, og hvordan du kan bruge din familiekoordinator.

Et pædagogisk ståsted – vi ser det enkelte barn

Stærke relationer og omsorg er vores to vigtigste forudsætninger for at vi lykkes med vores pædagogiske indsatser hos familier med børn og unge med særlige behov. Vores pædagogiske medarbejdere yder hver dag omsorg på mange forskellige måder, alt efter det enkelte barns behov.

Omsorg kan være at skabe ro for barnet, der er uroligt, og at have god tid. Omsorgens natur er når vores medarbejdere ihærdigt arbejder på at skabe og styrke en relation til barnet eller den unge, som er særlig udfordret. Uden relationen kan vi intet forandre hos børnene eller de unge.

Da vores medarbejdere oftest arbejder 1:1 med et barn eller ung, har vi særlig mulighed for at tilpasse en pædagogisk indsats til det enkelte barn, der fremmer barnets trivsel og skaber nye udviklingsmuligheder.

Vores medarbejdere arbejder ud fra en Low Arousal tilgang, når de tilpasser pædagogikken det enkelte barn. På den måde har de mulighed for at forhindre uhensigtsmæssig udadreagerende adfærd, skabe ro og styrke barnet lige dér, hvor barnets nærmeste udviklingszone er.

Vi er særligt kompetente til at møde børnene med en pædagogisk tilgang, der forsøger at kompensere for de vanskeligheder børnene indenfor eksempelvis autismespektrummet har. Sanseintegration, kommunikation og det sociale samspil med omverden, er typiske vanskeligheder som vi kan støtte dem i at navigere i. Det gør vi ved at skabe genkendelige og forudsigelige rammer der tilpasses det enkelte barns behov.

Det siger vores medarbejdere

Det siger vores samarbejdspartnere

Logo_Leute

Vi er her for at hjælpe dig

Kontakt os

Leute er en dansk virksomhed, der arbejder med aflastning og afløsning til familier og børn med særligt behov. Kontakt os på 42747420 eller send os en mail på: kontakt@leute.dk og hør mere om mulighederne.

Indsatstrappen

Med udgangspunkt i den hjemmebaserede indsats løser vi en lang række forskellige opgaver for kommuner over hele landet. Aflastning, afløsning, ledsagelse, støtte, pasning og kørsel. Leute er menneskelig indsats når det er bedst.
Go to Top