Loading...
Job2022-11-23T11:01:34+01:00

Vil du være en del af Leute?

Vi har altid brug for nye medarbejdere der har professionel erfaring i arbejdet med børn, og som brænder for at gøre en forskel for børn og unge med særlige udfordringer. Vores målgruppe er familier med børn og unge med kognitive funktionsnedsættelser og psykiske lidelser der har behov for særlig støtte. Autismespektrumforstyrrelser, angst, søvnforstyrrelser, skolevægring og ADHD kan være udfordringer hos de børn og unge, du møder i dit arbejde hos os.

Opgaverne vi løser er meget forskellige. Vi tilbyder aflastning, familievejledning, familiebehandling, ledsagelse, støttekontaktpersoner til familier med børn og unge, der har fået særlig støtte bevilget af egen kommune. Alt efter dine kvalifikationer, ønsker og selvfølgelig det personlige match med den enkelte familie, matcher vi vores medarbejdere med den enkelte familie.

Vi tilbyder2022-08-16T10:03:47+02:00
 • Et meningsfuldt arbejde hvor du som medarbejder vil føle, at du gør en forskel
 • Et selvstændigt arbejde med både muligheder og forpligtelser
 • 1:1 opgaver, hvor du har god tid til det pædagogiske arbejde med det enkelte barn eller ung
 • Stor mulighed for at udvikle både dine faglige og personlige kompetencer
 • Sparring og pædagogisk supervision
 • Mulighed for at sammensætte dit eget arbejdsliv med de timer, du ønsker at arbejde
Din medarbejderprofil2022-08-16T10:08:03+02:00
 • Som medarbejder i Leute skal du være fyldt 18 år
 • Have en faglig relevant baggrund som fx pædagogisk assistent, pædagog, skolelærer, pædagogmedhjælper, ergoterapeut, eller at du er studerende indenfor et af disse fag
 • Have lyst til at gøre en forskel for børn og unge med psykiske og kognitive funktionsnedsættelser
 • Kan lide at arbejde selvstændigt og være en stabil medarbejder ude hos familierne
 • Du skal kunne se dig selv være en del af Leute
 • For at kunne arbejde med børn og unge hos os, skal du fremvise en ren straffe- og børneattest ved ansættelse
Ledige stillinger

Dorthe

HR- og Rekrutteringskonsulent

Kasper

HR- og Rekrutteringskonsulent

Vi tror på, at det hele starter med dialog. Kontakt os og lad os tage en snak om, hvordan vi kan skabe den rette løsning til din sag.

Kontakt os

Vil du se, hvilken forskel du som medarbejder kan gøre for et enkelt barn?

Ansøg her

Savner du som pædagog at bringe din pædagogiske værktøjskasse i spil igen?

Ansøg her

Din trivsel er vigtig

I Leute er vores medarbejderes trivsel og udvikling vigtig. Når du bliver ansat hos os til en opgave, møder du en af vores familiekoordinatorer. Du får tilknyttet din helt egen familiekoordinator, hvis job blandt andet er at sørge for, at du får den bedste start ude hos familien, hvor du har til opgave at støtte et barn eller ung der lever med en kognitiv eller psykisk funktionsnedsættelse.

Det er særlig vigtigt at have en familiekoordinator man fagligt kan sparre med, og ringe til ved behov for hjælp eller vejledning i den pågældende opgave. Familiekoordinatoren kender også den familie du arbejder i, og har derfor særlig forståelse for de udfordringer eller spørgsmål der kan opstå i samarbejdet mellem dig og familien.

Hør mere om hvad familiekoordinatoren kan gøre for dig som ny medarbejder, og hvordan du kan bruge din familiekoordinator.

Kontakt os

Et pædagogisk ståsted – vi ser det enkelte barn

Stærke relationer og omsorg er vores to vigtigste forudsætninger for at vi lykkes med vores pædagogiske indsatser hos familier med børn og unge der har kognitive og psykiske funktionsnedsættelser. Vores pædagogiske medarbejdere yder hver dag omsorg på mange forskellige måder, alt efter det enkelte barns behov.

Omsorg kan være forbundet med dét at skabe ro for barnet der er uroligt, at have god tid til barnet eller den unge. Omsorgens natur er når vores medarbejdere ihærdigt arbejder på at skabe og styrke en relation til barnet eller den unge som er særlig udfordret. Uden relationen kan vi intet forandre hos børnene eller de unge.

Da vores medarbejdere oftest arbejder 1:1 med et barn eller ung, har vi særlig mulighed for at tilpasse en pædagogisk indsats til det enkelte barn, der fremmer barnets trivsel og skaber nye udviklingsmuligheder.

Vores medarbejdere arbejder ud fra en Low Arousal tilgang, når de tilpasser pædagogikken det enkelte barn, og på den måde har mulighed for at forhindre uhensigtsmæssig udadreagerende adfærd, skabe ro og styrke barnet lige dér, hvor barnets nærmeste udviklingszone er.

Vi er særligt kompetente til at møde børnene med en pædagogisk tilgang, der forsøger at kompensere for de vanskeligheder børnene indenfor eksempelvis autismespektrummet har. Sanseintegration, kommunikation og det sociale samspil med omverden, er typiske vanskeligheder som vi kan støtte dem i at navigere i. Det gør vi ved at skabe genkendelige og forudsigelige rammer der tilpasses det enkelte barns behov.

Det siger vores medarbejdere

Det siger vores samarbejdspartnere

Logo_Leute

Vi er her for at hjælpe dig

Kontakt os

Kontakt os

Leute er en dansk virksomhed, der arbejder med aflastning og afløsning til familier og børn med særligt behov. Kontakt os på 42747420 eller send os en mail på: kontakt@leute.dk og hør mere om mulighederne.

Indsatstrappen

Med udgangspunkt i den hjemmebaserede indsats løser vi en lang række forskellige opgaver for kommuner over hele landet. Aflastning, afløsning, ledsagelse, støtte, pasning og kørsel. Leute er menneskelig indsats når det er bedst.
Go to Top