Samvær gennem Leute

Leute tilbyder tryghedsskabende, overvåget og støttet samvær til familier, hvor barnet/den unge er anbragt uden for hjemmet. Samvær mellem forældre og deres anbragte barn er en vigtig forudsætning for, at barnets anbringelse er og forbliver succesfuld, og at barnet ikke mister tilknytningen til deres forældre.

En samværsløsning gennem Leute indeholder planlægning af samværene, indledende møder med forældre, børn og anbringelsessted. Vi laver professionelle udtalelser til kommunen eller domstole alt efter behov.

Samvær hos Leute?

Vi kan tilbyde samvær med det samme, og vi garanterer i øvrigt stabilitet både i forhold til samværskonsulent, tidspunkt og lokale. Vi har hyggelige lokaler hos Leute på Algade 1, 4000 Roskilde, i hjertet af Roskilde by, tæt på offentlig transport og parkering. Her kan samværet med fordel foregå.

Kontakt os for mere på: kontakt@leute.dk

Hvad tilbyder Leutes samværskonsulent?

  • Uddannelse: Vores konsulenter har relevant uddannelse og efteruddannelse, erfaring fra anbringelsesområdet og adgang til sparring og supervision.
  • Tryghed: Sikrer tryghedsskabende samvær for børn og forældre, sørger for at samværet foregår i barnets tempo.
  • Kompetencer: Håndterer komplicerede samværsforløb med adgang til supervision og sparring.
  • Skriftlighed: Udarbejder professionelle og objektive beskrivelser af pædagogiske observationer af samspillet mellem forældre og barn/børn til brug for ankestyrelsen, kommunen eller domstolene.
  • Stabilitet: Sikrer stabilitet, struktur og tillidsfuldt samarbejde hele vejen rundt.
  • Fleksibilitet: Kan tilbyde samvær 24/7 alt efter hvornår behovet er.

Har du brug for at få mere at vide?

Så let kommer du i gang

1. Kontakt

Når du har et behov for en støttekontaktperson, kontakter du os enten på mail eller på telefon 82 82 34 99.

2. Behov

Vi kan hjælpe med at afdække omfanget af opgaven samt ønsker til medarbejderprofil.

3. Match

Ud fra familiens ønsker og behov, finder vi en medarbejder der matcher barnet og familien.

4. Go

Medarbejderen begynder, så snart de praktiske detaljer er på plads. Vi holder styr på timeforbrug og vagtplaner.

Fra overvåget til støttet samvær

Ofte opstarter samværsopgaver med overvåget samvær, hvor vi med tiden ser en positiv udvikling i forældre-barn-relationen, der gør, at samværet på sigt kan ændres til støttet samvær i stedet. Det er mindre indgribende for forældre og børn, at samværet er støttet og ikke overvåget.

Uanset hvilken samværstype Leute udfører, gør vores samværskonsulent alt for, at samværets rammer er positive og konstruktive, samt støtte forældrene i at etablere og bevare en kærlig og omsorgsfuld relation til deres børn. Ligesom vi afbryder samværet, hvis vi fagligt skønner, at barnets sikkerhed er i fare.

På baggrund af vores observationer skaber vi praksisnære, beskrivende og objektive beskrivelser af samværet.

Overvåget samvær

Ring til os på 82 82 93 63 og tal med vores socialrådgiver, som sammen med dig kan afdække indsatsens omfang.

Hvad er støttet samvær?

Støttet samvær er en frivillig ordning, hvor forældrene selv ønsker støtte til at gennemføre samvær med deres anbragte barn. Det kræver blot samtykke fra forældremyndighedsindehaveren og barnet, der er fyldt 15 år. Der er ikke krav om samværsbeskrivelser, og forældrene kan til enhver tid frasige sig støtten.

Ved støttet samvær gennem Leute tilbyder vores samværskonsulent sparring til forældrene før og efter deres samvær med deres barn. Gennem sparring får forældrene mulighed for at blive forberedt til samværet med deres barn, ligesom de kan modtage feedback fra hvert afholdt samvær.

Leutes støttede samvær sikrer, at rammerne for samværet forbliver positive og konstruktive, og vi støtter forældrene i at etablere og bevare en kærlig og omsorgsfuld relation til deres børn. Samværskonsulenten arbejder altid anerkendende og løsningsorienteret i sin støtte til forældrene, hele tiden med blik for, hvad der er bedst for det enkelte barns trivsel og udvikling.

Hvad er overvåget samvær?

Overvåget samvær er samvær, der gennemføres under overvågning. Overvåget samvær træder i kraft, når børne- og ungeudvalget beslutter, at samværet mellem forældre og barn kun må gennemføres under overvågning af hensyn til barnets eller den unges sundhed eller udvikling.

Forældrene kan ikke give samtykke til overvåget samvær. Afgørelsen om overvåget samvær træffes for en bestemt periode.

Krav til overvåget samvær

Den pædagogiske medarbejder, der overvåger samvær, skal lave samværsbeskrivelser for det enkelte samvær. Disse beskrivelser bruges blandt andet, når børne- og ungeudvalget og eventuelt ankestyrelsen skal se på samværsafgørelsen igen. Beskrivelserne kan også være en hjælp for forældrene til at udvikle/forbedre samværet og kontakten med deres anbragte barn.

Logo_Leute

Vi er her for at hjælpe dig