Familievejledning til familier som har brug for vejledning og støtte

Hvad er familievejledning?

Familievejledning er et tilbud til familier med børn og unge der har varige kognitive eller fysiske funktionsnedsættelser, og som har behov for vejledning. Vi vejleder og støtter familier der har svært ved at tackle de udfordringer, der følger med når man har et barn eller ung med varig kognitiv funktionsnedsættelse. Vejledningsforløbet strækker sig over 4-8 sessioner af 2 timers varighed per gang og er et tilbud efter servicelovens § 11. stk. 8.

Familievejledningens 3 fokusområder

 • Er målrettet familiens behov

 • Har fokus på at hele familien får viden, kompetencer og færdigheder

 • Foregår situationsbestemt og handlingsorienteret

Formålet med familievejledning?

Formålet med familievejledning er typisk at familien modtager støtte og vejledning til bedre at kunne tackle en særligt udfordret hverdag med et barn eller ung der har en gennemgribende udviklingsforstyrrelse.

Livet med børn der har kognitive funktionsnedsættelser som autisme ADHD, ADD, angst og andre diagnoser samt psykiske lidelser, kan forekomme uoverskueligt og udfordrende for nærmeste pårørende. Forældre kan opleve at stå i situationer, hvor deres ressourcer, erfaringer eller kompetencer ikke slår til, og hvor familiens netværk ikke er en tilstrækkelig hjælp.

Her kan familievejledning være en løsning. Leutes familievejledere kan give familien mere viden, flere kompetencer og færdigheder til at tackle livet når et kognitivt handicap udfordrer familiens generelle hverdag.

Leutes tilbud om familievejledning

Vores familievejledning er særlig tilrettelagt familier med børn og unge der har gennemgribende udviklingsforstyrrelser inden for autismespektrummet, ADHD og der har psykiske lidelser som angst, OCD, søvnforstyrrelser mv.

Vejledningen kan tage udgangspunkt i

 • Praktiske situationer der skaber konflikt i hjemmet

 • Spørgsmål om opdragelse og selvstændighed

 • Fokus på at styrke barnets selvhjulpenhed

 • Hvordan forældre kan støtte barnet i at mestre basale færdigheder

Punkterne er vejledende. Det kan være at familien berører et eller områder i vejledningsforløbet eller helt andre tematikker. Forløbet tager afsæt i de aktuelle udfordringer den enkelte familie står med.

Vores familievejledere er i stand til skabe en aktiv involvering af forældrene når de vejleder dem i grænsesætning samt giver bud på hverdagsstrukturer der gavner familien som helhed.

Mange af børnene har ofte flere diagnoser, hvor eksempelvis angst, søvnforstyrrelser eller depression sameksisterer med en autismediagnose. Vores familievejledere er fagligt klædt på til at kunne vejlede familien ved netop komorbide diagnoser blandt børn og unge,

Opstart og proces

Kontakt os

Har du brug for aflastning? Skriv til os:

  Logo_Leute

  Vi er her for at hjælpe dig

  Kontakt os