Leutes familievejledning – situationsbestemt og handlingsorienteret

Effekten af et vejledningsforløb hos Leute

Leutes familievejledningsordning giver familien mere viden, flere kompetencer og færdigheder til at tackle livet, når et særligt behov udfordrer familiens generelle hverdag.

 • Skaber aktiv involvering af forældrene

 • Vejleder forældre i grænsesætning

 • Giver bud på hverdagsstrukturer der gavner familien som helhed

 • Målretter vejledningen familiens behov

 • Har fokus på at hele familien får viden, kompetencer og færdigheder

 • Foregår situationsbestemt og handlingsorienteret

Familievejledningen kan tage udgangspunkt i:

 • Praktiske situationer, der skaber konflikt i hjemmet

 • Spørgsmål fra forældre om opdragelse og selvstændighed

 • Fokus på at styrke barnets selvhjulpenhed

 • Fokus på at barnet kan mestre basale færdigheder

Hvad er familievejledning?

Familievejledning er et tilbud til familier med børn og unge med særlige behov, som har behov for vejledning og støtte efter § 11. stk. 8. Støtte og vejledningsforløbet bevilges af kommunen, og vil typisk strække sig over 4-8 sessioner af 2 timers varighed per gang.

Når ressourcer, erfaringer og kompetencer ikke slår til

Livet med børn med særlige behov kan forekomme uoverskueligt og udfordrende for både de nærmeste pårørende og barnet selv. Forældre kan opleve at stå i situationer, hvor deres ressourcer, erfaringer eller kompetencer ikke slår til, og hvor familiens netværk ikke er en tilstrækkelig hjælp.

Vores familievejledning er særlig tilrettelagt familier med børn og unge, der har gennemgribende udviklingsforstyrrelser inden for autismespektrummet, ADHD og/eller har psykiatriske diagnoser som angst og OCD blandt flere kognitive og psykiske udfordringer.

Mange af børnene har ofte flere diagnoser, og her sameksisterer eksempelvis angst, søvnforstyrrelser eller depression ofte med en autismediagnose. Vores familievejledere er fagligt klædt på til at kunne vejlede familien også når der forekommer komorbiditet.

Få mere at vide

Dette får du i et vejledningsforløb med Leute:

Kontakt os

Har du brug for vejledning? Skriv til os:

  Andre opgaver, vi løser

  Logo_Leute

  Vi er her for at hjælpe dig

  Kontakt os