Familievejledning til familier som har brug for vejledning og støtte

Familievejledning til familier som har brug for vejledning og støtte

Hvad er familievejledning?

Familievejledning er et tilbud til familier med børn og unge der har varige kognitive funktionsnedsættelser, og som har behov for vejledning og støtte efter § 11. stk. 8. Støtte og vejledningsforløbet bevilges af kommunen og vil typisk strække sig over 4-8 sessioner af 2 timers varighed per gang.

Leutes familievejledningsordning giver familien mere viden, flere kompetencer og færdigheder til at tackle livet, når et kognitivt handicap udfordrer familiens generelle hverdag.

Formålet med familievejledning?

Livet med børn der har kognitive funktionsnedsættelser, kan forekomme uoverskueligt og udfordrende for både de nærmeste pårørende og barnet selv. Forældre kan opleve at stå i situationer, hvor deres ressourcer, erfaringer eller kompetencer ikke slår til, og hvor familiens netværk ikke er en tilstrækkelig hjælp.

Til familier med børn og unge der har varige kognitive funktionsnedsættelser, tilbyder Leute familievejledning efter § 11. stk. 8. Vores familievejledning er særlig tilrettelagt familier med børn og unge, der har gennemgribende udviklingsforstyrrelser inden for autismespektrummet, ADHD og/eller har psykiatriske diagnoser som angst og OCD blandt flere kognitive og psykiske udfordringer.

Mange af børnene har ofte flere diagnoser, og her sameksisterer eksempelvis angst, søvnforstyrrelser eller depression ofte med en autismediagnose. Vores familievejledere er fagligt klædt på til at kunne vejlede familien også når der forekommer komorbiditet.

Hvilken familievejledning tilbyder vi?

Familievejledningen kan tage udgangspunkt i:

 • Praktiske situationer, der skaber konflikt i hjemmet

 • Spørgsmål fra forældre om opdragelse og selvstændighed.

 • Fokus på at styrke barnets selvhjulpenhed

 • Fokus på at barnet kan mestre basale færdigheder

Familievejlederens kompetencer:

 • Skaber aktiv involvering af forældrene

 • Vejleder forældre i grænsesætning

 • Giver bud på hverdagsstrukturer der gavner familien som helhed.

 • Målretter vejledningen familiens behov

 • Har fokus på at hele familien får viden, kompetencer og færdigheder

 • Foregår situationsbestemt og handlingsorienteret

Få mere at vide

Opstart og proces

Kontakt os

Har du brug for vejledning? Skriv til os:

  Andre opgaver, vi løser

  Logo_Leute

  Vi er her for at hjælpe dig

  Kontakt os