Leutes familievejledning

Leutes familievejledning giver familien viden, flere kompetencer og færdigheder
til at
tackle livet med børn og unge der har særlige behov.

Hvordan arbejder vi?

  • Skaber aktiv involvering af forældrene

  • Vejleder forældre i grænsesætning

  • Giver bud på hverdagsstrukturer der gavner familien som helhed

  • Målretter vejledningen familiens behov

  • Har fokus på at hele familien får viden, kompetencer og færdigheder

  • Foregår situationsbestemt og handlingsorienteret

Hvem har brug for vejledning?

Livet med børn med særlige behov kan forekomme uoverskueligt og udfordrende for både de nærmeste pårørende og barnet selv. Forældre kan opleve at stå i situationer, hvor deres ressourcer, erfaringer eller kompetencer ikke slår til, og hvor familiens netværk ikke er en tilstrækkelig hjælp.

Vores familievejledning er særlig tilrettelagt familier med børn og unge, der har gennemgribende udviklingsforstyrrelser inden for autismespektrummet, ADHD og/eller har psykiatriske diagnoser som angst og OCD blandt flere kognitive og psykiske udfordringer.

Mange af børnene har ofte flere diagnoser, og her sameksisterer eksempelvis angst, søvnforstyrrelser eller depression ofte med en autismediagnose. Vores familievejledere er fagligt klædt på til at kunne vejlede familien også når der forekommer komorbiditet.

Familievejledningen tager udgangspunkt i:

  • Praktiske situationer, der skaber konflikt i hjemmet

  • Spørgsmål fra forældre om opdragelse og selvstændighed

  • At øge fokus på at styrke barnets selvhjulpenhed

  • Fokus på at barnet kan mestre basale færdigheder

Har du spørgsmål eller mangler du sparring på konkrete sager?

Udfordringer med kønsidentitet

Se vores forløb til børn og unge med udfordringer omkring kønsidentitet samt til deres forældre.

Dette får du i et vejledningsforløb med Leute:

Ring til os på 82 82 93 63 og tal med vores socialrådgiver, som sammen med dig kan afdække indsatsens omfang.

Hvad er familievejledning?

Familievejledning er et tilbud til familier med børn og unge med særlige behov, som har behov for vejledning og støtte efter §30. Støtte og vejledningsforløbet bevilges af kommunen, og vil typisk strække sig over 8-10 sessioner af 2 timers varighed per gang.

 

En mor med tre børn
Logo_Leute

Vi er her for at hjælpe dig