Loading...
Kønsdysfori2024-05-07T08:54:21+02:00

Vejledningsforløb til børn og unge

På baggrund af de udfordringer og den stigende efterspørgsel på støtte, viden og vejledning til både børn, unge og forældre omkring kønsidentitetsforhold, tilbyder Leute tre typer kønsbekræftende vejledningsforløb.

Vores vejledningsforløb henvender sig både til børn og unge fra almenområdet og det specialiserede socialområde. Vores vejledning tager udgangspunkt i børn, unge og familiers oplevede virkelighed og trivselsproblematikker om kønsidentitetsforhold.

Vejledningsforløb til barnet/ den unge og forældre

Forløbet indeholder 12 vejledningssamtaler på to timer af gangen hvor barn og forældre veksler mellem at deltage individuelt og sammen.

Forløbet indeholder2024-01-17T15:52:20+01:00

Opstart

 • Indledende telefonopkald til familien for at afdække behovet for hjælp
 • Opstartsmøde med forældre og barnet/ den unge, hvor forløbet tilrettelægges.

Individuelt forløb til forældre

 • Viden om kønsdysfori og de signaler man skal være opmærksom på
 • Støtte til at håndtere barnet/ den unge følelsesmæssigt, og hjælp til at se, hvad barnet/ den unge egentligt har brug for
 • Bryde tabuet: hjælp til at håndtere egen sorgproces.
 • Sparring og vejledning på de udfordringer de møder i deres omverden
 • Konkrete værktøjer til at støtte barnet
 • Vejledning i hvor familien retter henvendelse i sundhedsvæsenet for behandling af barn

Individuelt til barnet/ den unge

 • Hjælp til at tale med forældre og venner
 • Samtaler omkring specifikke udfordringer i hverdagen
 • Afklaring i forhold til kønsbekræftende behandling
 • Udforskning af identitet, styrker og selvforståelse
 • Udvikling af selvrespekt og selvtillid
 • Mestringsstrategier der gavner barnet/den unge

Fælles

 • Skriftligt materiale med vejledning og gode råd, som kan videreformidles til familie, venner, skole mm.
 • Fælles afrunding for barnet/ den unge og familien. Fokus på hvad de har fået ud af forløbet, og hvordan de kan bruge det fremadrettet.

Forældrevejledning

I forældrevejledningsforløbet på 8 sessioner modtager forældre til børn med kønsidentitetsudfordringer viden, støtte og værktøjer omkring kønsdysfori.

Forældrevejledningen er til forældre med børn hvor barnet ikke er modent til selv at profitere af et forløb.

Vejledningsforløbet kan anvendes som en forbyggende indsats hos ressourcestærke forældre, som har behov for mere viden til at kunne støtte deres barn eller ung med udfordringer der relaterer sig til kønsidentitetsspørgsmål.

Forløbet indeholder 2024-01-12T11:07:25+01:00

Opstart

 • Et indledende telefonopkald til familien for at afdække behovet for hjælp
 • Opstartsmøde med forældrene, hvor forløbet tilrettelægges

Viden og værktøjer 

 • Forældre får indsigt i familiens dynamik og værktøjer til, hvordan de kan forholde sig til kønsdysforien
 • Information om kønsdysfori og de signaler man skal være opmærksom på
 • Familien får indsigt i egen dynamik og hvordan de forholder sig til kønsdysforien
 • Støtte til at håndtere barnet/ den unge følelsesmæssigt, og hjælp til at se, hvad barnet/ den unge egentligt har brug for
 • Bryde tabuet: hjælp til at håndtere egen sorgproces
 • Sparring og vejledning på de udfordringer de møder i deres omverden
 • Konkrete værktøjer de kan videregive til barnet

Afrunding

 • Skriftligt materiale med vejledning og gode råd, som kan videreformidles til familie, venner, skole mm.
 • Afrunding med fokus på, hvad de har fået ud af forløbet, og hvordan de kan bruge det fremadrettet

Gruppeforløb

Ved siden af de individuelle forløb tilbyder vi også gruppeforløb, såfremt der er interesserede nok.

Vi tager både mod henvendelser fra forældre til børn og unge med udfordringer, samt vores samarbejdspartnere i kommunerne.

Læs mere2024-01-11T11:33:12+01:00

For hvem?

Vi tilbyder gruppeforløb til både børn og unge og forældre der oplever udfordringer med kønsidentitet.

Formål

Et forløb i en gruppe afstedkommer større åbenhed og mindre skam og forkerthed for alle involverede. Det at se sig spejlet i andre, der oplever det samme eller tilsvarende, er befriende, og det kan endda blive muligt at opbygge et netværk, som man kan bruge efter og udenfor selve gruppen.

Indhold

Møderne bliver faciliteret af Leutes vejledere, der sørger for at skabe et trygt rum. Med støtte fra vejlederen er deltagerne selv med til at definere emner de har brug for at tage op på møderne.

Ny podcast om den svære kønsdysfori

Vi stiller skarpt på hvad kønsdysfori er og betyder for unge mennesker, i vores nye podcast.

Vi undersøger forældreperspektivet når vi møder Peter, der er far til en transkønnet dreng.

Vi kommer fordommene om transkønnethed til livs. Hvad er et ”deadname”? Hvad er “binders”?

Vi møder Helge, forpersonen for foreningen for transkønnede, der arbejder for at forbedre levevilkårene for transkønnede børn og unge.

Viden om

Loading...

Ofte stillede spørgsmål

Hvad betyder transkønnet ?2024-01-17T15:41:10+01:00

Transkønnet er en betegnelse der bruges når et menneske identificerer sig med et andet køn, end dét, der er blevet tildelt ved fødslen.

Hvad er kønsdysfori?2024-01-17T15:41:32+01:00

Kønsdysfori er følelsen af ubehag, der optræder når ens krop, CPR-nummer eller fremtræden ikke stemmer overens med ens egen kønsforståelse. Der er mange forskellige måder at opleve kønsdysfori på. Følelsen af kønsdysforien kan fx også fremkomme, når andre i samfundet fejlkønner en eller ikke anerkender ens køn. Kønsdysfori opleves af transpersoner, kønsdiverse, nonbinære og andre på transspektret, samt interkønnede, hvis køn ikke stemmer overens med det ved fødslen tildelte køn. Kønsdysfori er en anerkendt medicinsk tilstand.

Kan børn og unge komme i behandling?2024-01-17T15:44:33+01:00

Ja. Behandlingen af børn og unge under 18 år med kønsligt ubehag henvises til Sexologisk Klinik, Psykiatrisk Center København. Man skal henvises af sin praktiserende læge, evt. af speciallæge, eller hospitalsafdeling.

Hvilke behandlingstyper findes der?2024-01-17T15:42:12+01:00

I det danske sundhedsvæsen findes der kønsmodificerende behandling. Det kan omfatte medicinsk behandling med hormoner og kønsmodificerende kirurgi.

Hvem behandler?2024-01-17T15:35:13+01:00

Transkønnede, der ønsker kønsmodificerende behandling, skal i henhold til vejledningen henvises til udredning og behandling af et multidisciplinært team, som blandt andet omfatter speciallæger i psykiatri, gynækologi/obstetrik og plastikkirurgi med særlig viden om transseksuelle.

Læs mere her:

https://www.psykiatri-regionh.dk/centre-og-social-tilbud/Psykiatriske-centre/Psykiatrisk-Center-Koebenhavn/Undersoegelse-og-behandling/Sexologisk-Klinik/Sider/default.aspx

Unge der går sammen i flok
Logo_Leute

Vi er her for at hjælpe dig

Kontakt os

Leute er en dansk virksomhed, der arbejder med aflastning og afløsning til familier og børn med særligt behov. Kontakt os på 42747420 eller send os en mail på: kontakt@leute.dk og hør mere om mulighederne.

Indsatstrappen

Med udgangspunkt i den hjemmebaserede indsats løser vi en lang række forskellige opgaver for kommuner over hele landet. Aflastning, afløsning, ledsagelse, støtte, pasning og kørsel. Leute er menneskelig indsats når det er bedst.

Podcast

Ny podcast om den svære kønsidentitet hvor vi stiller skarpt på hvad kønsdysfori er og betyder for unge mennesker, i vores nye podcast – hør den her.

Go to Top