Kurser til fagprofessionelle

Skræddersyede kurser og workshops til sagsbehandlere i kommuner

Vi deler gerne vores viden om autisme med jer

Trænger du eller din afdeling til et fagligt indspark? Leutes eksperter kommer gerne ud og holder oplæg for jer. Det kan være på et afdelingsmøde, et morgenmøde eller måske på en temadag.

Oplægene kan blandt andet klæde jer på til at afholde myndighedssamtaler med unge med autisme. I får et generelt indblik i, hvordan en ung med autisme oplever verden og hvad man skal være særligt opmærksom på som myndighedsperson.

Kursus om autisme

Kurser til sagsbehandlere 

Vi skræddersyr oplægget, så det passer til den tid, som I har til rådighed.

Skolevægring

Hvad er det der gør at så mange børn/unge med autisme får skolevægring? Hvad kan vi gøre for at forebygge og hvordan hjælper vi de familier, hvor børn lider af skolevægring?

Teenageårene med Autisme

Puberteten er en sårbar tid for alle unge, men især for unge med autisme. Vi sætter fokus på hvordan teenageårene opleves anderledes for en ung med autisme, og hvad du som socialrådgiver skal være særligt opmærksom på.

Grundlæggende viden om autismespektrumforstyrrelser

Med dette oplæg får du en grundlæggende viden om ASF. Vi kommer omkring den nyeste viden inden for området og kommer med konkrete opmærksomhedspunkter, som er vigtige for dig som socialrådgiver.

Myndighedssamtaler med unge med autisme

Hvilke forberedelser understøtter, at det bliver en god oplevelse for den unge med autisme? Vi kommer med små konkrete tiltag, som hjælper dig med at forberede og afvikle en myndighedssamtale med børn og unge med autisme.

Andre kursister udtaler

Kurser til fagprofessionelle der arbejder med børn og unge med særlige behov

Kurserne tilpasses jeres afdeling og faglige profil. Det er inspirerende og relevante kurser, der støtter dig i dit arbejde med at skabe de bedste forudsætninger for børn og unge. 

Kurserne er dynamiske og involverende. I arbejder med jeres egne relevante problemstillinger og med konkrete arbejdsværktøjer, som I efterfølgende kan bruge i hverdagen.

Kurser til fagprofessionelle

Vejen til læring

På kurset får du en dybere forståelse af hjernen, og de kendetegn, der ses hos mennesker med autisme og ADHD. Med afsæt i jeres cases undersøger vi sammen hvordan man bedst kan nå børnene og skabe trivsel.

Logo_Leute

Vi er her for at hjælpe dig