Loading...
Vi styrker arbejdsmiljøet i Leute2024-04-09T14:20:14+02:00

Projektets forløb

Projektet Menneskelig indsats – trivsel i yderste led, gennemføres i 2024 og består af 3 faser med en række aktiviteter, der har til formål at opbygge og forankre fælles viden, sprog og handleberedskab i Leute.

Med hjælp fra organisationsentreprenørerne, Mira og Mette, sikrer vi at den faglige dialog og nye indsigter fra medarbejdergrupperne på workshops og seminardagene, bliver håndteret og bearbejdet kvalificeret.

Projektets første fase er skudt i gang i marts måned, hvor de første fokusdialoger for medarbejdergrupperne afholdes.

Læs mere om Velliv Foreningen HER

marts 2024

Fase 1 √

Indsamling af viden

Der kan både være store forskelle og ligheder i hvordan mennesker oplever at være presset, stolte og glade i deres arbejdsliv. Vi kan bedre sikre et støttende arbejdsmiljø for vores pædagogiske medarbejdere, når vi har et fælles udgangspunkt for at tale om forhold, der har betydning for hvad der giver energi, pres, glæde og stolthed. I fokusdialogerne stiller vi skarpt på hvornår vores medarbejdere oplever pres eller at stå alene, omvendt stiller fokusdialoger også skarpt på, hvad der giver medarbejdere energi og gør dem stolt i deres arbejde i Leute.

Fase 2

Viden bliver til handleberedskabsplan

Det er vigtigt at “baglandet” i Leute er klædt på til at kunne håndtere svære situationer som vores frontmedarbejdere, de pædagogiske medarbejdere, somme tider står i. Med de nye indsigter fra de pædagogiske medarbejdere og familiekoordinatorernes, HR og ledelsens erfaring i samarbejdet med den pædagogiske medarbejdergruppe, skal der nu etableres et fælles fundament og implementeres en handleberedskabsplan for baglandet i Leute.

Fase 3

Test og eftermåling

Fokus på at afprøve tiltag og uddrage læring af arbejde og samarbejde i et tilpas støttende miljø.

Menneskelig indsats – trivsel i yderste led

I 2024 er vi i Leute i gang med et stort udviklingsprojekt. Vi har sat den mentale trivsel højt på vores dagsorden. Vi ønsker at skabe fælles sprog og forståelse af situationer der kan skabe pres og mistrivsel for vores pædagogiske medarbejdere. Vi har et sted mellem 150-200 pædagogiske medarbejdere ansat, og hver dag arbejder de på at fremme trivslen hos børn og unge med psykiske og kognitive funktionsnedsættelser.

Når vores pædagogiske medarbejdere oplever et tilpas støttende arbejdsmiljø i Leute, kan de langt bedre udføre det komplekse relationsarbejde, de hver dag indgår i sammen med børnene og de unge. De arbejder alle 1:1 ude i familier, og er derfor vores “yderste led” i Leute. Det betyder også, at det er særligt vigtigt, at de oplever et arbejdsmiljø, der i høj grad matcher deres behov for faglig sparring.

Med midler fra Velliv – foreningen har vi mulighed for at rammesætte og styrke meget af det vi allerede gør godt i Leute når vi støtter vores medarbejdere, ved at sikre kontaktformer og strukturer, der hjælper os med at opspore, forebygge og handle i situationer, hvor der er behov.

Midler fra Velliv foreningen

Hvad er Velliv foreningen?

Med midler fra Velliv foreningen kan Leute nu, i endnu højere grad, styrke sit arbejdsfællesskab og arbejdsmiljø. Midlerne skal skabe arbejdsgange, der sikrer en større grad af psykologisk tryghed for vores pædagogiske medarbejdere.

Velliv Foreningen støtter den enkelte arbejdsplads i at arbejde med at forebygge mentale sundhedsudfordringer og styrke arbejdsfællesskab, trivsel og arbejdsglæde.

FASE 1

Logo_Leute

Vi er her for at hjælpe dig

Kontakt os

Leute er en dansk virksomhed, der arbejder med aflastning og afløsning til familier og børn med særligt behov. Kontakt os på 42747420 eller send os en mail på: kontakt@leute.dk og hør mere om mulighederne.

Indsatstrappen

Med udgangspunkt i den hjemmebaserede indsats løser vi en lang række forskellige opgaver for kommuner over hele landet. Aflastning, afløsning, ledsagelse, støtte, pasning og kørsel. Leute er menneskelig indsats når det er bedst.
Go to Top