Alle indsatser har en familiekoordinator, som koordinerer samarbejdet med familie, den pædagogiske medarbejder samt dig som sagsbehandler.

Familiekoordinator

  • Er sagsbehandlernes faste kontakt på hver enkelt sag

  • Tager den indledende kontakt til familien, hvor interesser og ressourcer afdækkes. På baggrund af afdækningen udvælger vi den rette medarbejder

  • Tilbyder løbende sparring, supervision og opfølgning med medarbejder og familie

  • Deltager i relevante samarbejdsmøder med kommune, skole, PPR, UU-vejleder, jobcenter mm.

  • Sikrer høj faglig standard i statusrapporter

Vores pædagogiske medarbejder

  • Matches med barnet og familien ud fra faglige og personlige kompetencer. Vi gør også en ekstra indsats for at finde en medarbejder, der har interessefællesskab med barnet/den unge (fx. fodbold, fiskeri, udeliv)

  • Tilrettelægger og udfører indsatsen hos familien med udgangspunkt i handleplaner og indsatsmål

  • Dokumenterer indsatsen skriftligt

  • Samarbejder med forældre og familiekoordinator om løbende at optimere indsatsen

Specialiserede ydelser på børn- og ungeområdet

Hos Leute tilbyder vi en række ydelser for børn og unge med særlige behov.  Vores medarbejdere udvælges efter deres kvalifikationer og arbejder målrettet med handleplaner og indsatsmål.

Ring til os på 42747420 eller send os en mail  med beskrivelse af opgaven, din forespørgsel eller særlige ønsker.

Hvorfor vælge Leute?

Leute tilbyder hurtig indsats, der tilpasses den enkelte sag. Vi sikrer supervision og coaching samt evaluering. Kontrol af timeforbrug og faste priser er en selvfølge. Leute tilbyder en fleksibel løsning for både sagsbehandler og familie. Du kan booke vores medarbejdere helt ned til to timer per gang og vagten starter først, når de møder ind hos barnet.

Aflastning i eget hjem

Aflastning for børn og unge i eget hjem er en både økonomisk og fleksibel løsning for familier med børn med særlige behov. Barnet bliver i sine egne rammer og det giver mulighed for aflastning i kortere perioder og med mere specifikke formål.

Fast støttekontaktperson

Når du vælger aflastning hos Leute får du tilknyttet et fast team af støtte-kontaktpersoner, som sikrer kontinuitet og tryghed for både barnet/den unge og familien. Det er med andre ord kendte ansigter og mennesker for barnet.

Tryghed og fleksibilitet

Aflastning for børn og unge er en tryg og fleksibel mulighed for at give familier med børn med særlige behov en hjælpende hånd i en hverdag, som er krævende for både store og små. Det kan være fra få timer om ugen til døgnbemanding.

Logo_Leute

Vi er her for at hjælpe dig

Eksempler på opgaver vi løser