Hvad er skolevægring?

Når et barn eller en ung har skolevægring, er det udtryk for, at barnet har en række udfordringer i sin hverdag, som han eller hun ikke har de nødvendige resurser til at håndtere. Barnet har ofte haft en længere periode med mistrivsel af den ene eller anden årsag og vil derfor i de værste tilfælde gerne isolere sig i hjemmet uden kontakt til andre end den nærmeste familie. Disse problematikker kan gå ud over barnet eller den unges skolegang og sociale relationer. 

Leute tilbyder et individuelt og løsningsfokuseret forløb til børn og unge med skolevægring

Skolevægring er en kompleks og problematisk udfordring for både barnet og barnets familie. Forældrene kan føle sig magtesløse og frustrerede over situationen, fordi de gennem en længere periode har forsøgt at påvirke barnet til at tage i skole. Der har måske været alvorssnakke, overtalelse eller skældud – uden nævneværdig effekt. Konsekvensen er som regel, at relationen mellem barn og forældre er konfliktfyldt.

Hos Leute tilbyder vi tilpasset forældrevejledning

Forældrene har i høj grad brug for vejledning i forhold til skolevægring. Hos Leute møder vi forældrene og skaber i samarbejde med forældre, familieafdeling og skolen nye strategier i forhold til at nedtrappe barnets skolevægring. Samtalerne giver samtidig støtte til forældrene, så de ikke føler at de står alene med problematikken og de udfordringer og konflikter, som skolevægring ofte medfører.

Forældrene bliver via vejledningen bedre rustet til at støtte barnet i en ny struktur, der kan fremme mod og overskud til at gå i skole igen.

Du kan læse mere om vores familievejledning og specielt om vejledning til børn og unge med skolevægring her.

Aflastning af børn og unge med skolevægring

Skolevægring ses i stigende grad blandt børn og unge. I nogle tilfælde, er barnets eneste kontakt dets forældre. Her kan aflastning være en mulighed, da aflastningen både vil kunne aflaste barnet eller den unges forældre, men også betyde, at barnet vil kunne få en ekstra stabil voksen i sit liv, som barnet kan stole på. Det kræver både tid og tålmodighed at ændre på barnets modvilje og motivation for at gå i skole. En individuel behandlingsindsats i tæt samarbejde med forældrene er derfor nødvendig, når et barn har skolevægring, da barnet har brug for særlig støtte til at komme i gang med en skolehverdag igen. Der er brug for en grundig udredning af, hvilke skoletiltag, der er bedst for det enkelte barn, således at skolen matcher barnets formåen bedst muligt og derved kan danne grobund for bedring af barnets psykiske trivsel.

Hos Leute er vores primære mål at opbygge tillid og tryghed og at skabe en stabil relation mellem barnet og en voksen (fagperson), der har særligt kendskab til skolevægringsproblematikken og de tilstødende udfordringer, der er eller kan være. I samarbejdet har vi særligt fokus på selvforståelse, refleksionsniveau, angst og hverdagsrutiner. Leutes støttekontaktpersoner og aflastere arbejder med at opbygge gode og trygge relationer til barnet og støtte barnet, så det på sigt kan hjælpes ud af sin isolation og få motivationen til at komme ud af hjemmet og tilbage i skole.

Skolevægring kan ofte kobles til diagnoser som fx autisme og angst.

Mette fra Leute hjælper Melina med at skabe den rette struktur for dagen

Melina på 12 år har skolevægring. Melina har haft diagnosen autisme siden hun var syv år. Melina trives ikke i sin skole. Hun har svært ved at finde ud af de sociale spilleregler og føler hun glider væk fra fællesskabet. Hun vil ikke ud af sengen om morgenen. Melina bor alene med sin mor og Melinas manglende skolegang er årsag til et meget højt konfliktniveau mellem Melina og hendes mor. Familiens sagsbehandler har derfor bevilget støtte til familien.

Mette fra Leute, der er uddannet pædagog og har stor erfaring med autisme og skolevægring, har hjulpet Melina med at håndtere sin skolevægring. Mette møder ind hos Melina kl 7 om morgenen og skaber den rette struktur for dagen. Melinas mor sørger for at forlade hjemmet. Mette sikrer sig at Melina får morgenmad, kommer i tøjet og hun støtter Melina i at transportere sig til skole. I starten betød det, at Mette kørte Melina i skole. Over tiden har de øvet at tage med bus til skole. Mette har løbende holdt kontakt med Melina og hjulpet hende med at forberede sig på skoledage, der ikke ligner de andre – fx når klassen skal på tur, ligesom hun har talt med hende om konflikter, personlig hygiejne, struktur på hverdagen, lektier og lignende.

Læs andre casehistorier her

Skriv til os:

    Logo_Leute

    Vi er her for at hjælpe dig

    Kontakt os

    Andre opgaver, vi løser