Barnet i fokus. Indsats der rykker

Ved skolevægring laver vi en målrettet og helhedsorienteret indsats, hvor målet altid er at hjælpe barnet tilbage i skolen således, at der ikke længere er brug for os.

Effekten af et skolevægringsforløb hos Leute

 • Effekten af et skolevægringsforløb hos Leute er, at barnet kommer tilbage i skole og får et ungdomsliv.
 • Vi arbejder ind i skolevægringsproblematikkerne sammen med både barnet og familien. Vi kombinerer vores erfaring med målgruppen af børn og unge der har særlige behov og en bekymrende eller massiv fraværsproblematik med den nyeste viden på området. Vi har erfaring med at skabe positiv udvikling selv i de mest komplekse skolefraværssager.
 • Kontaktpersonen hjælper med at skabe de rette rammer og struktur for barnets hverdag, der bevirker, at barnet har lettere ved at genoptage eller vedligeholde sin tilknytning til skolen.
 • Kontaktpersonen kan hjælpe til, at de forskellige aktører omkring barnet samarbejder. Ofte mangler der en initiativtager i samarbejdet mellem skole, barn og familie. Denne rolle vil en kontaktpersonen typisk varetage, for at lykkedes med handleplansmålene om, at barnet kommer i skole. 
 • En anden vigtig effekt er, at barnet gennem forløbet bliver styrket i sit selvværd. Ved at stille omsorgsfulde og realistiske krav lærer barnet, at der er andre mennesker, der vil ham/hende, andre der regner med ham/hende og har brug for ham/hende. Barnet er ønsket og har en plads i verden.

Dette får du i et vejledningsforløb med Leute

Fase 1: Indsats i hjemmet

 • Vi afløser og giver forældrene mulighed for at tage på arbejde

 • Ro på barnet og ro på familien

 • Vi arbejder ind i barnets skoleværingsproblematikker

 • Vi arbejder med af få barnet skoleparat

 • Kortlægge læringsstile, sanseprofiler

 • Fagligt sikre at barnet følger pensum 

Fase 2: Tilbage i skole

 • Vi samarbejder med barnets skole, eller er med til at afdække hvilke skoletilbud, der findes

 • Medarbejderen og familiekoordinator holder opstartsmøder med skole og ppr

Fase 3: Brobygning – en tryg overgang

 • Barnet starter op i skole, og vi følger med som brobygger og tryghedsperson i den første tid

 • Vi overleverer barnets sanseprofil, læringsstil og andre forhold, som vil understøtte barnets læring og trivsel i skolen

Fase 4: Tilbage på sporet

 • Barnet kan over tid opnå selvstændighed og møde skolelivet uden støtte.

Skolevægring er en målrettet og helhedsorienteret indsats. Målet er at hjælpe barnet tilbage i skolen således, at barnet over tid kan opnå selvstændighed og møde skolelivet uden støtte.

Hvad er skolevægring?

Når et barn har bekymrende skolefravær og ikke kommer i skole, er det et symptom på en akut mistrivsel hos barnet. Der er ofte mange årsager til at et barn ikke kommer i skole, ligesom mange tiltag ofte er afprøvet. Angst, socialkognitive vanskeligheder og udviklingsforstyrrelser, stress, støj i klassen, et problematisk samarbejde mellem skole og hjem og familiære problematikker, er blot nogle af mulige årsager, der kan ligge til grund for børns skolefravær og mistrivsel. Fælles for børnene er, at de ikke har været i skole i kortere eller længere tid.

Hvordan opstår skolevægring? 

Skolevægring er en kompleks og problematisk udfordring for både barnet og barnets familie. Særligt børn med autismespektrumforstyrrelser og angst er i særlig risiko for at udvikle bekymrende og massivt skolefravær. Alt for mange børn er i mistrivsel, hvor skolefraværet opdages for sent og før relevante tiltag igangsættes. Mange børn oplever ikke at blive inddraget tilstrækkeligt i de problematikker, der handler om deres skolefravær og mistrivsel.

Har du brug for sparring på en sag?

Sådan kommer du i gang: 

Ring til vores visitation på 42747420 og tal med vores erfarne socialrådgiver, som sammen med dig afdækker og målretter indsatsen. Der bliver knyttet en familiekoordinator til hver enkelt sag, som bliver din og familiens kontakt i Leute. 

Når indsatsen er bevilget, ringer familiekoordinator til familien. Der stilles skarpt på barnets såvel som familiens behov. Allerede her starter det gode samarbejde, som giver grobund for langvarige relationer med tillid og tryghed for alle parter.

Vores pædagogiske rekrutteringsteam screener og udvælger medarbejdere, så de matcher familiens behov og barnets særinteresser. Vi har stor specialfaglig
erfaring med at skabe det gode match ud fra bevillingen.

Leute er fleksibel og tilbyder indsatser 24/7. I de fleste tilfælde matcher vi familien med en medarbejder inden for få uger. Vi sikrer løbende dialog, skriftlig dokumentation og opfølgning gennem hele samarbejdet. 

Case

Mette fra Leute hjælper Melina med at skabe den rette struktur for dagen

Melina på 12 år har skolevægring. Melina har haft diagnosen autisme siden hun var syv år. Melina trives ikke i sin skole. Hun har svært ved at finde ud af de sociale spilleregler og føler hun glider væk fra fællesskabet. Hun vil ikke ud af sengen om morgenen. Melina bor alene med sin mor og Melinas manglende skolegang er årsag til et meget højt konfliktniveau mellem Melina og hendes mor. Familiens sagsbehandler har derfor bevilget støtte til familien.

Mette fra Leute, der er uddannet pædagog og har stor erfaring med autisme og skolevægring, har hjulpet Melina med at håndtere sin skolevægring. Mette møder ind hos Melina kl 7 om morgenen og skaber den rette struktur for dagen. Melinas mor sørger for at forlade hjemmet. Mette sikrer sig at Melina får morgenmad, kommer i tøjet og hun støtter Melina i at transportere sig til skole. I starten betød det, at Mette kørte Melina i skole. Over tiden har de øvet at tage med bus til skole. Mette har løbende holdt kontakt med Melina og hjulpet hende med at forberede sig på skoledage, der ikke ligner de andre – fx når klassen skal på tur, ligesom hun har talt med hende om konflikter, personlig hygiejne, struktur på hverdagen, lektier og lignende.

Læs andre casehistorier her

Logo_Leute

Vi er her for at hjælpe dig

Kontakt os

Andre opgaver, vi løser