Loading...
Skolevægring2024-02-27T10:13:25+01:00

Hjælp til skolevægring?

I Leute tilbyder vi hjælp til skolevægring. Med en målrettet og helhedsorienteret indsats, arbejder vores pædagogiske medarbejdere på at støtte barnet i hjemmet og i skolen. Medarbejderen er også familiens tovholder, og kan skabe den røde tråd i samarbejdet mellem familie, skole og andre i barnets netværk.

En skolevægringsforløb strækker sig ofte over 4 faser, og vores mål er at blive undværlige, fordi barnet kommer i trivsel og får stabilt fremmøde i skolen igen.

Fase 1. Pædagogisk indsats i hjemmet2024-02-02T14:03:14+01:00

Den pædagogiske støtte kan:

 • Afløse forældrene og give dem mulighed for at tage på arbejde
 • Få ro på barnet/den unge og familien med inddragelse af Low Arousal teknikker
 • Arbejde sig ind i barnets skolevægringsproblematikker
 • Arbejde med barnets skoleparathed gennem tiltag som skoleeksponering, mestringsstrategier og praktisk støtte
 • Kortlægge læringsstile, sanseprofiler og sikre sig at barnet fagligt følger pensum
Fase 2. Det tværfaglige samarbejde2024-02-02T13:55:00+01:00
 • Samarbejde med skolen
 • Deltage på opstartsmøder/netværksmøder med familiekoordinator, skole og PPR:
Fase 3. Brobygning – en tryg overgang2024-02-02T14:03:42+01:00
 • Støtte barnet i sit skolefremmøde
 • Følge barnets udvikling og være barnets tryghedsperson
 • Fortsætte brobygning mellem barn, skole, hjem og myndighed
 • Overleverer barnets sanseprofil, læringsstil og andre forhold, som kan understøtte barnets læring og trivsel i skolen
Fase 4. Tilbage på sporet2024-02-02T13:57:42+01:00
 • Barnet kan over tid opnå selvstændighed og møde skolelivet uden støtte.

Står du med et barn der har skolevægring?
Ring til os eller send en mail med beskrivelse af opgaven.

Fleksible indsatser

At løse skolevægring blandt børn kræver pædagogiske indsatser der er individuelt tilpasset det enkelte barns skolefraværsproblematik og årsagerne hertil.

Vores indsats er til forældre med børn der har bekymrende eller massivt skolefravær.

Eksempelvis kan man gennem vores forebyggende indsatser Familievejledning og aflastning også vælge at arbejde med skolevægring hvis det er en udfordring. Det samme gør sig gældende med familiebehandling og støtte-kontaktpersonsordning.

Skolevægring er komplekst fordi der ofte er mange årsager. Det kan være barnets iboende udfordringer der ikke bliver rummet i et skoletilbud, diagnoser, familiedynamikker blandt flere. Derfor tilbyder vi i Leute, at arbejde fleksibelt med skolevægring både som en selvstændig indsats og ind i eksisterende indsatser der støtter barnet/eleven.

Vi tilbyder altid en fraværskonsulent med pædagogisk profil i indsatsen.

Fraværskonsulentens opgaver2024-02-02T13:45:42+01:00
 • Genoptage/styrke samarbejdet mellem skole, hjem og myndighed for at skabe fælles forståelse af udfordringer der skal løses og mål der skal nås
 • Sikre en pædagogisk handleplan
 • Etablere morgenrutiner til gavn for barnet og familien
 • Frigøre ressourcer til forældre så forældre kan bruge kræfter på at støtte barnet i en svær tid
 • Skolefraværskonsulenten er uddannet specialpædagog og kan derfor arbejde med børn og unge der har særlige behov

Hjælp til skolevægring er en målrettet og helhedsorienteret indsats. Vores mål er at barnet får stabilt skolefremmøde, øget selvstændighed og nye trivselsmuligheder.

Sådan kommer du igang

Ring til os på 82 82 93 64 og tal med vores erfarne socialrådgiver, som sammen med dig afdækker og målretter indsatsen. Der bliver knyttet en familiekoordinator til hver enkelt sag, som bliver din og familiens kontakt i Leute.

Når indsatsen er bevilget, ringer familiekoordinator til familien. Der stilles skarpt på barnets såvel som familiens behov. Allerede her starter det gode samarbejde, som giver grobund for langvarige relationer med tillid og tryghed for alle parter.

Vores pædagogiske rekrutteringsteam screener og udvælger medarbejdere, så de matcher familiens behov og barnets særinteresser. Vi har stor specialfaglig erfaring med at skabe det gode match ud fra bevillingen.

Leute er fleksibel og tilbyder indsatser 24/7. I de fleste tilfælde matcher vi familien med en medarbejder inden for få uger. Vi sikrer løbende dialog, skriftlig dokumentation og opfølgning gennem hele samarbejdet. 

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er skolevægring ?2024-02-02T13:39:01+01:00

Når et barn ikke har et stabilt skolefremmøde eller slet ikke kommer i skole, er det ofte et symptom på en akut mistrivsel hos barnet. Der er mange årsager til at et børn har skolevægring. Angst, socialkognitive vanskeligheder og udviklingsforstyrrelser, stress, støj i klassen, et problematisk samarbejde mellem skole og hjem og familiære problematikker, er blot nogle af de årsager, der kan ligge til grund for børns skolefravær og mistrivsel.

Hvordan opstår skolevægring?2024-02-02T13:39:49+01:00

Skolevægring er en kompleks og problematisk udfordring for både barnet, barnets familie og skolen. Særligt børn med autismespektrumforstyrrelser og angst er i særlig risiko for at udvikle bekymrende og massivt skolefravær. Alt for mange børn er i mistrivsel, hvor skolefraværet opdages for sent og før relevante tiltag igangsættes. Mange børn oplever ikke at blive inddraget tilstrækkeligt i de problematikker, der handler om deres skolefravær og mistrivsel.

En pige og en dreng der laver lektier sammen
Logo_Leute

Vi er her for at hjælpe dig

Kontakt os

Leute er en dansk virksomhed, der arbejder med aflastning og afløsning til familier og børn med særligt behov. Kontakt os på 42747420 eller send os en mail på: kontakt@leute.dk og hør mere om mulighederne.

Indsatstrappen

Med udgangspunkt i den hjemmebaserede indsats løser vi en lang række forskellige opgaver for kommuner over hele landet. Aflastning, afløsning, ledsagelse, støtte, pasning og kørsel. Leute er menneskelig indsats når det er bedst.

Podcast

Ny podcast om den svære kønsidentitet hvor vi stiller skarpt på hvad kønsdysfori er og betyder for unge mennesker, i vores nye podcast – hør den her.

Go to Top