Ledsagerordning for børn og unge

Hvad er en ledsagerordning?

Ledsagerordning efter § 45 er et tilbud til børn og unge, i alderen 12-18, der ønsker at deltage på lige fod med andre børn og unge til sociale, kulturelle eller sportslige aktiviteter, men ikke har muligheden, fordi de har en varig fysisk eller kognitiv funktionsnedsættelse.

Når vores medarbejder ledsager den unge til aktiviteter uden for hjemmet, skal det kunne foregå på en ukompliceret måde. En hovedregel er at kommunen ikke bevilger ledsagelse efter §45, i de tilfælde, hvor der er behov for at medarbejderen skal gribe ind overfor udadrettet eller selvskadende adfærd hos den der ledsages, eller hvis der skal tages hensyn til specielle hygiejnemæssige forhold, såsom bleskift.

Er du som familie i tvivl om, hvorvidt jeres barn er i målgruppe for bevilling af ledsagelse efter § 45, så kontakt jeres egen kommune. Har du som socialrådgiver behov for at vende en ledsageropgave hvor der er behov for udvidet støtte til det enkelte barn/ung, kontakt os endelig. Vi arbejder også med udvidede ledsageropgaver til de børn og unge der har et øget støttebehov efter §52.

Formålet med ledsagerordning

Formålet med ledsagelse er at give børn og unge større handlefrihed og mulighed for at deltage i aktiviteter på egen hånd, uden at være afhængig af, at forældre eller nærmeste pårørende følger dem. En ledsagerordning kan hjælpe børn og unge med at blive mere selvstændige og mindre afhængige af hjælp fra deres forældre.

Generelt om Leute

Vi sikrer en ordentlig og kompetent løsning både i store og små opgaver hvor tyngden af den pædagogiske indsats varierer. Vi tilbyder løbende supervision og sparring til vores medarbejdere og har en tæt dialog med både forældre og sagsbehandlere. Kontakt os og hør mere om de fleksible muligheder, vi tilbyder.

Leutes ledsagerordning for børn og unge

  • Fast ledsager til barnet

  • Særlige ønsker til ledsagerens interesser eller erfaring? Vi finder et match

  • Fokus på at give adgang til livet

  • Fleksibilitet i forhold til tid, sted og form.

  • Lave priser og kontrol med timeforbrug

Få mere at vide

Er du kommune med en ledsageropgave på hånden?

Vi har et stort kartotek af dygtige medarbejdere, der brænder for at gøre en forskel som ledsagere for børn og unge med nedsat funktionsniveau. Vi gør meget ud af at matche vores medarbejdere med den rette opgave. Vi står klar til at matche med en medarbejder, der passer til det behov, barnet eller den unge har for ledsagelse.

Det kan være pædagogstuderende der er klar til at påtage sig opgaven med at ledsage barnet til et besøg i svømmehallen, koncert, biograf eller måske en afgørende kamp i den lokale sportsforening. Det kan også være, at der er brug for ledsagelse til at klare praktiske opgaver. Med ledsagerordningen får børnene mulighed for at deltage i aktiviteter på lide fod med andre børn og unge.

Vi afholder opstartsmøde hvor familien og barnet kan møde den kommende ledsager, og hvor rammerne og indholdet for ledsagelsen forventningsafstemmes. I tillæg til ledsagerordningen kan der søges om et beløb på op til 663 kr. årligt til ledsagerens befordring og andre aktiviteter, der har tilknytning til ledsagerordningen. Man ansøger i den kommune hvor ledsagerordningen bevilges.

Du kan læse mere om reglerne omkring ledsagelse på socialstyrelsens hjemmeside

Få mere at vide

Så let kommer du i gang

1. Kontakt

Når du har et behov for ledsagere til familier kontakter du os enten på mail eller på telefon 82829364.

2. Behov

Ud fra opgavens beskrivelse og bevillingens rammer, afdækker vi behov og kommer med forslag til medarbejderens kompetencer.

3. Match

Med udgangspunkt i familiens ønsker og barnets interesser, matcher vi ud fra kemi, når vi finder barnets nye ledsager.

4. Go

Medarbejderne er klar til at gå i gang, så snart de praktiske detaljer er på plads. Vi styrer timeforbrug og vagtplaner.

Logo_Leute

Vi er her for at hjælpe dig

Kontakt os

Andre opgaver, vi løser