Hvad er Barnets lov?

Barnets lov er en ny hovedlov der samler reglerne for støtte til børn med særlige behov. Den trådte i kraft den 1. januar 2024 som led i reformen, Børnene Først. Med Børnene Først er der kommet et skærpet fokus på at målrette og tilbyde hjælp til familier med udsatte og funktionsnedsatte børn tidligere og hurtigere end før – og med rette indsats fra begyndelsen.

Børns mistrivsel skal der tages hånd om så hurtigt som muligt, før problemerne vokser sig for store. Hjælp og støtte efter barnets lov skal altid tage udgangspunkt i barnets eller den unges perspektiv, ressourcer og behov med henblik på at sikre barnets eller den unges bedste.

Hvem er målgruppen?

Målgruppen er børn med behov for ekstra støtte. Det gælder alle børn – uanset om støttebehovet har afsæt i sociale problemer, en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller andre udfordringer. Forældrene til børnene med særlige behov modtager ofte også støtte, da hjælp og støtte også skal bygge på forældreansvaret.

Hvad betyder Barnets lov for Leute?

Som leverandør af specialpædagogiske indsatser til børn og unge med kognitive og psykiske funktionsnedsættelser, er reformen, Børnene Først, et vigtigt led i vores arbejde med pædagogik, kommunikation og administration.

Familierne skal have hurtigere hjælp…

Vi forbereder os som leverandør på at skulle arbejde med flere forebyggende indsatser, fordi familier i højere grad bevilges forebyggende støtte hurtigere end før.

I Leute er en af vores kerneydelser og ekspertise de forebyggende indsatser efter § 30.

Vi forbereder os på, i endnu højere grad, at blive brugt som faglig sparringspartner, blandt vores samarbejdspartnere, i de enkelte indsatser, fordi vi tidligere i processen kan være behjælpelig med at vurdere støttebehovet i den enkelte familie.

Med Barnets Lov kommer sproglige justeringer

Udover at paragrafferne har ændret sig med barnets lov, har sproget også fået en tidssvarende og mere inkluderende tone. Sprog skaber virkelighed, og derfor er det godt, at vi får de nye ord ind under huden og i mødet med vores samarbejdspartnere.

Se her de vigtigste ændringer:

Før

 • Aflastning

 • Aflastningsfamilie

 • Anbragte børn vil ikke blive omtalt som ” de anbragte” 

 • Børnefaglig undersøgelse

 • Efterværn

 • Foranstaltninger

 • Handleplan

 • Sagsbehandler

Nu

 • Støtteophold

 • Støttefamilie
 • men i stedet ” børn og unge der er anbragt uden for hjemmet”. 

 • Børneudredning

 • Ungestøtte

 • Støttende indsatser

 • Barnets plan / unge plan

 •  Børn- og ungerådgiver

Før – under – efter den børnefaglige undersøgelse §20

Skal vi hjælpe jer med den sideløbende støtte i familier der er i opstartsfasen på en børnefaglig undersøgelse?

Vores forebyggende indsatser efter § 30 sikrer støtte, få ro på familien og skaber nye trivselsmuligheder for hårdt pressede familier med børn med kognitive og psykiske funktionsnedsættelser når en børnefaglig undersøgelse er i gang.

Familierne stopper ikke med at have brug for hjælp imens de afventer svar på den børnefaglige undersøgelse. Derfor arbejder vi ofte forebyggende samt tilbyder faglig sparring til vores samarbejdspartnere der er i gang med undersøgelsen.

Vi bidrager ofte med

 • faglige observationer af barnet og familien
 • kortlægger samspilsdynamikker
 • peger på pædagogiske tiltag/metoder der gavner den enkelte familie/barn
Logo_Leute

Vi er her for at hjælpe dig