Loading...
Familiebehandling2023-09-20T14:58:34+02:00

Familiebehandling i hjemmet – en intensiv og fleksibel indsats

Leutes familiebehandling er en intensiv og struktureret indsats i familien med afsæt i den gældende handleplan. I samarbejde med sagsbehandler tilrettelægger vi et behandlingsforløb ud fra den enkelte families særlige behov, hvor forældreevnen er i fokus.

Effekten af familiebehandling hos Leute

Leutes familiebehandlere har en terapeutisk og socialfaglig baggrund med stærke relationskompetencer. Afhængig af familiedynamikken og problemstillingerne i den enkelte familie benytter de udvalgte metoder til at:

 • Understøtte den nødvendige forandring i familien med udgangspunkt i børnenes trivsel og udvikling

 • Afhjælpe og løse specifikke udfordringer hos familier

 • En helhedsorienteret indsats med afsæt i den kognitive og systemiske tankegang

 • Transparens og ærlighed over for alle parter

Grundstenene i vores familiebehandlingsforløb

 • Tilbagemelding til sagsbehandler efter behov og aftale

 • Journalnotater efter hver familiebehandling

 • Deltagelse i statusmøder

 • Evaluering med familien og sagsbehandler

 • Visuelle og konkrete redskaber til at støtte forældrene i deres samspil med børnene

 • Samspilsobservationer og guidning mellem forældre og børn

 • Individuelle mål-og vejledningssamtaler med forældrene

 • Motivationsarbejde

 • Mestrings – og forandringsstrategier

 • Praktisk støtte og hjælp til at skabe rammer og struktur i hverdagen

 • I familier med børn med autisme, ADHD eller andre opmærksomheds- eller udviklingsforstyrrelser arbejder vi desuden med handicapforståelse og -erkendelse

7 dage om ugen 24 timer i døgnet

 • Vi arbejder på alle tidspunkter af døgnet og kan også sætte ind med kort varsel, når der er akut bekymring for et barns trivsel

 • Familiebehandlingen foregår i familiens eget hjem og kan tilrettelægges, så det giver bedst mening i forhold til familiens udfordringer og behov.

 • Leutes familiebehandlere har en terapeutisk og socialfaglig baggrund med stærke relationskompetencer.

Hvad er familiebehandling?

Familiebehandling er en styrket indsats der skal afhjælpe og løse specifikke udfordringer hos familier hvor bekymringsgraden for familiens mistrivsel er stor. Familiebehandlingen bevilges af sagsbehandleren efter servicelovens §52. stk.2 nr.3, og tager udgangspunkt i de handleplansmål som den børnefaglige undersøgelse peger på.

I de sager hvor sagsbehandler vurderer, at bekymringerne hos den enkelte familie, er i én sådan grad, at familien skal modtage behandlingen hurtigst muligt, kan vores familiebehandlere bidrage fagligt til den børnefaglige undersøgelse imens behandlingen opstartes.

Ring til vores visitation på 82 82 93 63 og tal med vores erfarne socialrådgiver, som sammen med dig afdækker og målretter indsatsen. 

Dette får du i et familiebehandlingsforløb med Leute: tre forskellige niveauer

Et familiebehandlingsforløb er altid en intensiv indsats i familien. Ingen familier er ens og derfor er behovet for omfang og indsats forskellig. På den baggrund har vi sammensat tre familiebehandlingsforløb.

Intensitet eller varighed i et forløb kan justeres efter behov. Et basisforløb løber typisk i 3-6 måneder. Vi arbejder på alle tider af døgnet og kan sætte ind ved akut behov og for eksempel varetage opgaven, mens der gennemføres en børnefaglig undersøgelse ved fx. overgrebssager og voldssager eller andre forhold, der vækker bekymring for barnets trivsel og sikkerhed. 

I de sager hvor sagsbehandler vurderer, at bekymringerne hos den enkelte familie, er i én sådan grad, at familien skal modtage behandlingen hurtigst muligt, kan vores familiebehandlere bidrage fagligt til den børnefaglige undersøgelse imens behandlingen opstartes.

Opstart og proces

Hvor og hvornår?2022-08-02T14:02:42+02:00
 • Familiebehandlingen foregår som regel i familiens hjem.
 • Vi tilbyder familiebehandling 24/7 – på alle ugens dage og på alle tidspunkter af døgnet.
 • Det er opgaven og problemstillingerne der er afgørende for hvornår behandlingen skal foregå.
Opstart og varighed2022-08-02T14:03:40+02:00
 • På opstartsmødet kan forældre stille spørgsmål til familiebehandleren om forløbets form og indhold.
 • Familiebehandleren kan stille opklarende spørgsmål til familien, der relaterer sig til bevillingens handleplansmål.
 • Familiebehandlingen afsluttes når familiebehandleren og sagsbehandler vurderer, at familien er nået i mål med de givne indsatsmål.
Status og løbende evaluering2022-08-02T14:04:18+02:00
 • Familiebehandleren laver noter efter hvert besøg.
 • Hver måned sendes et statusnotat til sagsbehandleren.
 • Typisk indkalder sagsbehandleren til et opfølgningsmøde efter 6 måneder.

Familiebehandlerens profil

Skriv til os:

  Andre opgaver, vi løser

  Logo_Leute

  Vi er her for at hjælpe dig

  Kontakt os

  Leute er en dansk virksomhed, der arbejder med aflastning og afløsning til familier og børn med særligt behov. Kontakt os på 42747420 eller send os en mail på: kontakt@leute.dk og hør mere om mulighederne.

  Indsatstrappen

  Med udgangspunkt i den hjemmebaserede indsats løser vi en lang række forskellige opgaver for kommuner over hele landet. Aflastning, afløsning, ledsagelse, støtte, pasning og kørsel. Leute er menneskelig indsats når det er bedst.
  Go to Top