Loading...
Familiebehandling2022-08-03T09:31:21+02:00

Familiebehandling til forældre og børn der skal have særlig støtte

Hvad er familiebehandling?

Familiebehandling er en styrket indsats der skal afhjælpe og løse specifikke udfordringer hos familier hvor bekymringsgraden for familiens mistrivsel er stor. Familiebehandlingen bevilges af sagsbehandleren efter servicelovens §52. stk.2 nr.3, og tager udgangspunkt i de handleplansmål som den børnefaglige undersøgelse peger på.

I de sager hvor sagsbehandler vurderer, at bekymringerne hos den enkelte familie, er i én sådan grad, at familien skal modtage behandlingen hurtigst muligt, kan vores familiebehandlere bidrage fagligt til den børnefaglige undersøgelse imens behandlingen opstartes.

Formålet med familiebehandling?

Formålet med familiebehandling er at skabe forandring i familien i retning af trivsel og udvikling med barnet eller den unge i centrum. Vores ambition er at understøtte familiens ressourcer og det gør vores familiebehandlere blandt andet ved:

 • At afdække udviklingsønsker og behov

 • At videreudvikle forældrekompetencer med særligt fokus på diagnoseforståelse

 • At facilitere ressourcer i netværket

 • At få blik for og styrke det der er betydningsfuldt for familien

Hvem er vores målgruppe for familiebehandling?

Målgruppen i Leutes familiebehandling er familier med børn og unge der har kognitive funktionsnedsættelser. Det kan være autisme, ADHD, angst samt andre diagnoser og adfærdsforstyrrelser hos barnet eller den unge, der skaber udfordringer hos hele familien og mistrivsel hos barnet.

Familiebehandlingens 3 fokusområder

 • Målrettet familiens behov

 • Fokus på at hele familien får viden, kompetencer og færdigheder

 • Foregår situationsbestemt og handlingsorienteret

Hvilken familiebehandling tilbyder vi?

Vores familiebehandling er særlig tilrettelagt familier med børn og unge der har gennemgribende udviklingsforstyrrelser inden for autismespektrummet, ADHD og psykiske lidelser som angst, OCD, søvnforstyrrelser mv.

Med udgangspunkt i handleplansmål og faglige observationer af familien, udarbejder vores familiebehandler et individuelt tilrettelagt forløb.

Vores familiebehandlere kigger særligt efter:

 • Udviklingspotentialer

 • Ressourcer i familien

 • Forældreevnen

 • Tilknytning

 • Barnets trivsel og udvikling

 • Familiedynamikken

 • Samspilsobservationer

 • Relations dannelse til familien

 • Netværksrelationer

 • Støtter familiens samarbejde med skole, daginstitution og psykiatri, mf.

 • Evaluering med familien og sagsbehandler

Et familiebehandlingsforløb tager udgangspunkt i familiens udfordringer og de aftalte handleplansmål.

Typisk er et forløb bygget op omkring:

 • Samspilsobservationer og guidning mellem forældre og børn

 • Individuelle mål- og vejledningssamtaler med forældrene

 • Motivationsarbejde

 • Mestrings – og forandringsstrategier

 • Hands- on instruktion og vejledning

 • Praktisk støtte og hjælp til at skabe rammer og struktur i hverdagen: Eksempelvis forståelse af breve fra offentlige instanser

Få mere at vide

Opstart og proces

Hvor og hvornår?2022-08-02T14:02:42+02:00
 • Familiebehandlingen foregår som regel i familiens hjem.
 • Vi tilbyder familiebehandling 24/7 – på alle ugens dage og på alle tidspunkter af døgnet.
 • Det er opgaven og problemstillingerne der er afgørende for hvornår behandlingen skal foregå.
Opstart og varighed2022-08-02T14:03:40+02:00
 • På opstartsmødet kan forældre stille spørgsmål til familiebehandleren om forløbets form og indhold.
 • Familiebehandleren kan stille opklarende spørgsmål til familien, der relaterer sig til bevillingens handleplansmål.
 • Familiebehandlingen afsluttes når familiebehandleren og sagsbehandler vurderer, at familien er nået i mål med de givne indsatsmål.
Status og løbende evaluering2022-08-02T14:04:18+02:00
 • Familiebehandleren laver noter efter hvert besøg.
 • Hver måned sendes et statusnotat til sagsbehandleren.
 • Typisk indkalder sagsbehandleren til et opfølgningsmøde efter 6 måneder.

Familiebehandlerens profil

Skriv til os:

  Andre opgaver, vi løser

  Logo_Leute

  Vi er her for at hjælpe dig

  Kontakt os

  Kontakt os

  Leute er en dansk virksomhed, der arbejder med aflastning og afløsning til familier og børn med særligt behov. Kontakt os på 42747420 eller send os en mail på: kontakt@leute.dk og hør mere om mulighederne.

  Indsatstrappen

  Med udgangspunkt i den hjemmebaserede indsats løser vi en lang række forskellige opgaver for kommuner over hele landet. Aflastning, afløsning, ledsagelse, støtte, pasning og kørsel. Leute er menneskelig indsats når det er bedst.
  Go to Top