Familiebehandling

Leutes familiebehandling er en intensiv og struktureret indsats i familien med afsæt i barnets/den unges plan. I samarbejde med sagsbehandler tilrettelægger vi et behandlingsforløb ud fra den enkelte families særlige behov, hvor forældreevnen er i fokus.

Et forløb kan foregå på mange måder alt efter familiens behov og de udfordringer, forløbet skal imødekomme.

Familien og familiebehandleren aftaler indbyrdes, hvor ofte møderne skal finde sted, og hvor møderne skal foregå.

Et forløb kan indeholde:

 • Rådgivningssamtaler mellem familiebehandler og familie

 • Observationer af barnet og familien i bestemte situationer

 • Samtaler med barnet, forældre og evt. søskende/ bedsteforældre

 • Hjælp til at skabe mere struktur og overblik via specialpædagogiske redskaber

Vores familiebehandlere

Har en terapeutisk og specialpædagogik profil hvor relationskompetencerne kommer i spil. Afhængig af familiedynamikken og problemstillingerne i den enkelte familie, benytter de udvalgte metoder til at:

 • Understøtter den nødvendige forandring i familien med udgangspunkt i børnenes trivsel og udvikling

 • Afhjælpe og løse specifikke udfordringer hos familier

 • En helhedsorienteret indsats med afsæt i den kognitive og systemiske tankegang

 • Transparens og ærlighed over for alle parter

7 dage om ugen 24 timer i døgnet

 • Vi arbejder på alle tidspunkter af døgnet og kan også sætte ind med kort varsel, når der er akut bekymring for et barns trivsel

 • Familiebehandlingen foregår i familiens eget hjem og kan tilrettelægges, så det giver bedst mening i forhold til familiens udfordringer og behov.

 • Leutes familiebehandlere har en terapeutisk og socialfaglig baggrund med stærke relationskompetencer.

Vi tilbyder

 • Journalnotater efter hver familiebehandling

 • Deltagelse i statusmøder
 • Evaluering med familien og sagsbehandler
 • Visuelle og konkrete redskaber til at støtte forældrene i deres samspil med børnene
 • Samspilsobservationer og guidning mellem forældre og børn
 • Individuelle mål-og vejledningssamtaler med forældrene
 • Motivationsarbejde
 • Mestrings – og forandringsstrategier
 • Praktisk støtte og hjælp til at skabe rammer og struktur i hverdagen
 • I familier med børn med autisme, ADHD eller andre opmærksomheds- eller udviklingsforstyrrelser arbejder vi desuden med handicapforståelse og -erkendelse

Ring til os på 82 82 93 63 og tal med vores socialrådgiver, som sammen med dig kan afdække indsatsens omfang.

Familiebehandling hos Leute

Et familiebehandlingsforløb er en intensiv indsats for enhver familie. Fordi ingen familier er ens, og behov og omfang af behandlingen varierer, har vi sammensat tre typer familiebehandling.

Et basisforløb varer typisk 3-6 måneder. Vores familiebehandlere kan arbejde på alle tider af døgnet og vi kan sætte ind ved akut behov og for eksempel varetage opgaven, imens der udarbejdes en børnefaglig undersøgelse. Ligesom at vores familiebehandlere kan bidrage fagligt til den igangværende børnefaglige undersøgelse – hvis der er behov for det.

Vi garanterer altid løbende opfølgning og evaluering af indsatsen, og sender månedligt statusnotat til sagsbehandleren

Familiebehandlerens profil

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er familiebehandling?

Familiebehandling er en styrket indsats der skal afhjælpe og løse specifikke udfordringer hos familier hvor bekymringsgraden for familiens mistrivsel er stor. Familiebehandlingen bevilges af sagsbehandleren, og tager udgangspunkt i de mål som den børnefaglige undersøgelse peger på.

I de sager hvor sagsbehandler vurderer, at bekymringerne hos den enkelte familie, er i én sådan grad, at familien skal modtage behandlingen hurtigst muligt, kan vores familiebehandlere bidrage fagligt til den børnefaglige undersøgelse imens behandlingen opstartes.

En familie på tre
Logo_Leute

Vi er her for at hjælpe dig