• Matches med barnet og familien ud fra faglige og personlige kompetencer. Vi gør også en ekstra indsats for at finde en medarbejder, der har interessefællesskab med barnet/den unge (fx. fodbold, fiskeri, udeliv)
  • Tilrettelægger og udfører indsatsen hos familien med udgangspunkt i handleplaner og indsatsmål
  • Dokumenterer indsatsen skriftligt
  • Samarbejder med forældre og familiekoordinator om løbende at optimere indsatsen