Når et barn ikke har et stabilt skolefremmøde eller slet ikke kommer i skole, er det ofte et symptom på en akut mistrivsel hos barnet. Der er mange årsager til at et børn har skolevægring. Angst, socialkognitive vanskeligheder og udviklingsforstyrrelser, stress, støj i klassen, et problematisk samarbejde mellem skole og hjem og familiære problematikker, er blot nogle af de årsager, der kan ligge til grund for børns skolefravær og mistrivsel.