• Er sagsbehandlernes faste kontakt på hver enkelt sag
  • Tager den indledende kontakt til familien, hvor interesser og ressourcer afdækkes. På baggrund af afdækningen udvælger vi den rette medarbejder
  • Tilbyder løbende sparring, supervision og opfølgning med medarbejder og familie
  • Deltager i relevante samarbejdsmøder med kommune, skole, PPR, UU-vejleder, jobcenter mm.
  • Sikrer høj faglig standard i statusrapporter