Skolevægring er en kompleks og problematisk udfordring for både barnet, barnets familie og skolen. Særligt børn med autismespektrumforstyrrelser og angst er i særlig risiko for at udvikle bekymrende og massivt skolefravær. Alt for mange børn er i mistrivsel, hvor skolefraværet opdages for sent og før relevante tiltag igangsættes. Mange børn oplever ikke at blive inddraget tilstrækkeligt i de problematikker, der handler om deres skolefravær og mistrivsel.