• Genoptage/styrke samarbejdet mellem skole, hjem og myndighed for at skabe fælles forståelse af udfordringer der skal løses og mål der skal nås
  • Sikre en pædagogisk handleplan
  • Etablere morgenrutiner til gavn for barnet og familien
  • Frigøre ressourcer til forældre så forældre kan bruge kræfter på at støtte barnet i en svær tid
  • Skolefraværskonsulenten er uddannet specialpædagog og kan derfor arbejde med børn og unge der har særlige behov