For hvem?

Vi tilbyder gruppeforløb til både børn og unge og forældre der oplever udfordringer med kønsidentitet.

Formål

Et forløb i en gruppe afstedkommer større åbenhed og mindre skam og forkerthed for alle involverede. Det at se sig spejlet i andre, der oplever det samme eller tilsvarende, er befriende, og det kan endda blive muligt at opbygge et netværk, som man kan bruge efter og udenfor selve gruppen.

Indhold

Møderne bliver faciliteret af Leutes vejledere, der sørger for at skabe et trygt rum. Med støtte fra vejlederen er deltagerne selv med til at definere emner de har brug for at tage op på møderne.