Opstart

 • Et indledende telefonopkald til familien for at afdække behovet for hjælp
 • Opstartsmøde med forældrene, hvor forløbet tilrettelægges

Viden og værktøjer 

 • Forældre får indsigt i familiens dynamik og værktøjer til, hvordan de kan forholde sig til kønsdysforien
 • Information om kønsdysfori og de signaler man skal være opmærksom på
 • Familien får indsigt i egen dynamik og hvordan de forholder sig til kønsdysforien
 • Støtte til at håndtere barnet/ den unge følelsesmæssigt, og hjælp til at se, hvad barnet/ den unge egentligt har brug for
 • Bryde tabuet: hjælp til at håndtere egen sorgproces
 • Sparring og vejledning på de udfordringer de møder i deres omverden
 • Konkrete værktøjer de kan videregive til barnet

Afrunding

 • Skriftligt materiale med vejledning og gode råd, som kan videreformidles til familie, venner, skole mm.
 • Afrunding med fokus på, hvad de har fået ud af forløbet, og hvordan de kan bruge det fremadrettet