• Et indledende telefonopkald til familien for at afdække et eventuelt akut behov for hjælp
  • Opstartsmøde med forældrene, hvor behovet i familien afdækkes og forløbet tilrettelægges.
  • Familien får indsigt i egen dynamik og værktøjer til, hvordan de skal forholde sig til kønsdysforien.
  • Information om kønsdysfuri og de signaler man skal være opmærksom på
  • Familien får indsigt i egen dynamik og hvordan de forholder sig til kønsdysforien.
  • Støtte til at håndtere barnet/ den unge følelsesmæssigt, og hjælp til at se, hvad barnet/ den unge egentligt har brug for
  • Bryde tabuet: hjælp til at håndtere egen sorgproces.
  • Sparring og vejledning på de udfordringer de møder i deres omverden
  • Konkrete værktøjer de kan videregive til barnet
  • Skriftligt materiale med vejledning og gode råd, som kan videreformidles til familie, venner, skole mm.
  • Afrunding med fokus på, hvad de har fået ud af forløbet, og hvordan de kan bruge det fremadrettet