• 5 sessioner
  • En indledende telefonsamtale med familien for at afstemme forventninger og behov
  • Viden om relevante diagnoser
  • Udforskning af identitet, styrker og selvforståelse
  • Praktiske redskaber til håndtering af hverdagens udfordringer
  • Hjælp til struktur og overblik i dagligdagen
  • Samtaler om søvn, kost og motion
  • Grundlæggende sociale strategier