Den pædagogiske støtte kan:

  • Afløse forældrene og give dem mulighed for at tage på arbejde
  • Få ro på barnet/den unge og familien med inddragelse af Low Arousal teknikker
  • Arbejde sig ind i barnets skolevægringsproblematikker
  • Arbejde med barnets skoleparathed gennem tiltag som skoleeksponering, mestringsstrategier og praktisk støtte
  • Kortlægge læringsstile, sanseprofiler og sikre sig at barnet fagligt følger pensum