• En indledende telefonsamtale med familien for at afstemme forventninger og behov
  • Dybdegående viden om relevante diagnoser og mulige tilknyttede udfordringer som stress, angst og depression
  • Udforskning af identitet, styrker og selvforståelse
  • Udvikling af selvrespekt og selvtillid.
  • Fokus på overblik og struktur i hverdagen
  • Praktiske redskaber og værktøjer til de daglige udfordringer
  • Mestringsstrategier der gavner den unge
  • Udvikling af den unges evne til at håndtere egne følelser og behov
  • Indblik i søvn-, kost- og motionsmønstre.