• En indledende telefonsamtale med familien for at afstemme forventninger og behov
  • Omfattende viden om relevante diagnoser og eventuel komorbiditet sat ind i hverdagens gøremål
  • Udvikling af selvrespekt og selvtillid
  • Dybdegående udforskning af accept og større selvforståelse
  • Solid værktøjskasse med redskaber og strategier til at navigere i hverdagens udfordringer
  • Nuanceret kendskab til og udvikling af den unges evne til at håndtere egne følelser og behov
  • Helhedsorienteret tilgang til søvn, kost og motion
  • Håndtering af mistrivsel
  • Fokus på at fastholde gode strategier og forandring