Opstart

 • Indledende telefonopkald til familien for at afdække behovet for hjælp
 • Opstartsmøde med forældre og barnet/ den unge, hvor forløbet tilrettelægges.

Individuelt forløb til forældre

 • Viden om kønsdysfori og de signaler man skal være opmærksom på
 • Støtte til at håndtere barnet/ den unge følelsesmæssigt, og hjælp til at se, hvad barnet/ den unge egentligt har brug for
 • Bryde tabuet: hjælp til at håndtere egen sorgproces.
 • Sparring og vejledning på de udfordringer de møder i deres omverden
 • Konkrete værktøjer til at støtte barnet
 • Vejledning i hvor familien retter henvendelse i sundhedsvæsenet for behandling af barn

Individuelt til barnet/ den unge

 • Hjælp til at tale med forældre og venner
 • Samtaler omkring specifikke udfordringer i hverdagen
 • Afklaring i forhold til kønsbekræftende behandling
 • Udforskning af identitet, styrker og selvforståelse
 • Udvikling af selvrespekt og selvtillid
 • Mestringsstrategier der gavner barnet/den unge

Fælles

 • Skriftligt materiale med vejledning og gode råd, som kan videreformidles til familie, venner, skole mm.
 • Fælles afrunding for barnet/ den unge og familien. Fokus på hvad de har fået ud af forløbet, og hvordan de kan bruge det fremadrettet.