• Et indledende telefonopkald til familien for at afdække et eventuelt akut behov for hjælp
 • Opstartsmøde forældre og barnet/ den unge, hvor behovet i familien afdækkes og forløbet tilrettelægges.
 • Familien får indsigt i egen dynamik og værktøjer til, hvordan de skal forholde sig til kønsdysforien.
 • Individuelt forløb til forældre:
  – Information om kønsdysfori og de signaler man skal være opmærksom på
  – Støtte til at håndtere barnet/ den unge følelsesmæssigt, og hjælp til at se, hvad barnet/ den unge egentligt har brug for
  – Bryde tabuet: hjælp til at håndtere egen sorgproces.
  – Sparring og vejledning på de udfordringer de møder i deres omverden
  – Konkrete værktøjer til at støtte barnet
 • Individuelt til barnet/ den unge:
  – Sparring i selv- og identitetsforståelse og værktøjer til at håndtere omverdenen såvel som de indre processer
  – Vejledning til hvad hjælper dig videre
  – Hjælp til at tale med forældre
  – Hvordan taler du med dine venner
  – Udfordringer i omverdenen, evt. kønsbekræftende behandling
 • Skriftligt materiale med vejledning og gode råd, som kan videreformidles til familie, venner, skole mm.
 • Fælles afrunding for barnet/ den unge og familien. Fokus på hvad de har fået ud af forløbet, og hvordan de kan bruge det fremadrettet.