• Indsigt i og øget forståelse for deres barns udfordringer
  • Vejledning og redskaber til at støtte deres barn på en positiv og anerkendende måde
  • Mulighed for at håndtere egne følelsesmæssige udfordringer i forbindelse med deres barns transition