• Der vil kunne føle sig set og anerkendt af sine forældre
  • Der får hjælp til at finde et sprog for sin oplevede virkelighed og til at adressere spørgsmål og frustrationer
  • Der får bedre trivsel i hverdagen