• Samarbejde med skolen
  • Deltage på opstartsmøder/netværksmøder med familiekoordinator, skole og PPR: