• Støtte barnet i sit skolefremmøde
  • Følge barnets udvikling og være barnets tryghedsperson
  • Fortsætte brobygning mellem barn, skole, hjem og myndighed
  • Overleverer barnets sanseprofil, læringsstil og andre forhold, som kan understøtte barnets læring og trivsel i skolen