Familiekoordinator

2024-01-23T10:19:37+01:00januar 23rd, 2024|Categories: |

Er sagsbehandlernes faste kontakt på hver enkelt sag Tager den indledende kontakt til familien, hvor interesser og ressourcer afdækkes. På baggrund af afdækningen udvælger vi den rette medarbejder Tilbyder løbende sparring, supervision og opfølgning med medarbejder og familie Deltager i relevante samarbejdsmøder med kommune, skole, PPR, UU-vejleder, jobcenter mm. Sikrer høj faglig standard i statusrapporter