LGBT + elever kæmper, i højere grad end andre børn og unge, med mistrivsel og mangel på støtte i skolen!

Viser helt ny rapport fra VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

Man ved der er brug for indsatser, som kan forbedre målgruppens levevilkår og sikre et bedre støttesystem.

Men hvor skal vi starte henne?

I Leute tilbyder vi vejledningsforløb til LGBT + målgruppen og deres forældre.

Vi oplever lige nu en stigende efterspørgsel på viden og vejledning til børn og unge med mistrivselsproblematikker, der har afsæt i udfordringer omkring kønsidentitet.
Mange af børnene har ofte samtidig en autisme/ ADHD-diagnose, og derudover oplever de, at omverdenen ikke er klar til at møde dem på en tryg og anerkendende måde.