Indsamling af viden

Der kan både være store forskelle og ligheder i hvordan mennesker oplever at være presset, stolte og glade i deres arbejdsliv. Vi kan bedre sikre et støttende arbejdsmiljø for vores pædagogiske medarbejdere, når vi har et fælles udgangspunkt for at tale om forhold, der har betydning for hvad der giver energi, pres, glæde og stolthed. I fokusdialogerne stiller vi skarpt på hvornår vores medarbejdere oplever pres eller at stå alene, omvendt stiller fokusdialoger også skarpt på, hvad der giver medarbejdere energi og gør dem stolt i deres arbejde i Leute.