• Familiebehandleren laver noter efter hvert besøg.
  • Hver måned sendes et statusnotat til sagsbehandleren.
  • Typisk indkalder sagsbehandleren til et opfølgningsmøde efter 6 måneder.