• På opstartsmødet kan forældre stille spørgsmål til familiebehandleren om forløbets form og indhold.
  • Familiebehandleren kan stille opklarende spørgsmål til familien, der relaterer sig til bevillingens handleplansmål.
  • Familiebehandlingen afsluttes når familiebehandleren og sagsbehandler vurderer, at familien er nået i mål med de givne indsatsmål.