Man udvikler symptomer mellem 2 og 12 dage fra, at man har været udsat for smitte, og de fleste får symptomer efter 5-7 dage.

De typiske symptomer ved begyndende og mild sygdom ligner almindelige symptomer på influenza og anden øvre luftvejsinfektion med ondt i halsen, sygdomsfølelse, muskelsmerter, evt. tør hoste og feber. Sådanne milde symptomer på COVID-19 vil man ofte ikke kunne skelne fra en forkølelse eller en influenza, som skyldes noget andet end ny coronavirus. Man har som regel ikke brug for lægehjælp, hvis sygdommen går over i dette stadie.

Nogle personer udvikler sværere sygdom, og får efter 4 til 7 dage forværring af hoste, stigende feber og begyndende åndenød, og nogle udvikle lungebetændelse, som kan blive så svær, at man skal indlægges.

Det er meget forskelligt hvor længe man er syg. Hos personer med mild sygdom vil symptomerne forsvinde i løbet af 4-6 dage, mens man kan være syg i mange uger, hvis man udvikler svær sygdom.

Den viden vi har viser, at langt de fleste der smittes med den ny coronavirus kun får milde symptomer, mens en mindre del bliver så syge at de skal indlægges på sygehus.