Loading...
Kønsidentitet2023-11-29T13:12:29+01:00

Forebyggelse af mistrivsel blandt børn og unge

Et stigende antal børn og unge identificerer sig med et andet køn end det biologiske køn, de har fået tildelt fra fødslen.

Det er en svær og kompleks situation for barnet/den unge, såvel som for forældre, søskende, den øvrige familie, venner og andre berøringsflader som skole, fritidsliv mm når et barn eller en ung identificerer sig med et andet køn end deres biologiske køn.

Effekten af et forløb om kønsidentitet hos Leute

Et forløb der både har fokus på barnet/den unge og på forældrene.

Forældre opnår

 • Indsigt i og øget forståelse for deres barns udfordringer

 • Vejledning og redskaber til at støtte deres barn på en positiv og anerkendende måde

 • Mulighed for at håndtere egne følelsesmæssige udfordringer i forbindelse med deres barns transition

For den barnet/den unge kan der vise sig en række positive effekter, fordi

 • De vil kunne føle sig set og anerkendt

 • De får hjælp til at finde et sprog for deres oplevede virkelighed og til at adressere spørgsmål og frustrationer

 • De får bedre trivsel i hverdagen

Familien får samlet set ressourcer til at:

 • Håndtere udfordringer og pres fra omgivelserne

 • Finde løsninger og strukturer, der virker i hverdagen

 • Forbedre deres kommunikation og interne relationer

Indhold i vejledningsforløb

Leute har to forskellige vejledningsforløb om udfordringer omkring kønsidentitet.

 • Det ene forløb giver værktøjer, støtte og vejledning til både barnet/ den unge og forældrene

 • Det andet giver (kun) værktøjer, støtte og vejledning til forældrene

Vejledningsforløb til barnet/ den unge og forældre. Forløb på 12 sessioner

Dette forløb indeholder individuel vejledning til barnet/ den unge samt til forældrene. Forløbet indeholder 12 sessioner à to timer.

Forløbet indeholder2023-11-17T10:45:21+01:00
 • Et indledende telefonopkald til familien for at afdække et eventuelt akut behov for hjælp
 • Opstartsmøde forældre og barnet/ den unge, hvor behovet i familien afdækkes og forløbet tilrettelægges.
 • Familien får indsigt i egen dynamik og værktøjer til, hvordan de skal forholde sig til kønsdysforien.
 • Individuelt forløb til forældre:
  – Information om kønsdysfori og de signaler man skal være opmærksom på
  – Støtte til at håndtere barnet/ den unge følelsesmæssigt, og hjælp til at se, hvad barnet/ den unge egentligt har brug for
  – Bryde tabuet: hjælp til at håndtere egen sorgproces.
  – Sparring og vejledning på de udfordringer de møder i deres omverden
  – Konkrete værktøjer til at støtte barnet
 • Individuelt til barnet/ den unge:
  – Sparring i selv- og identitetsforståelse og værktøjer til at håndtere omverdenen såvel som de indre processer
  – Vejledning til hvad hjælper dig videre
  – Hjælp til at tale med forældre
  – Hvordan taler du med dine venner
  – Udfordringer i omverdenen, evt. kønsbekræftende behandling
 • Skriftligt materiale med vejledning og gode råd, som kan videreformidles til familie, venner, skole mm.
 • Fælles afrunding for barnet/ den unge og familien. Fokus på hvad de har fået ud af forløbet, og hvordan de kan bruge det fremadrettet.

Vejledningsforløb til forældre – Forløb på 8 sessioner

Dette forløb danner baggrund for en solid og omfattende støtte til forældre. Forløbet indeholder 8 sessioner à to timer, hvor det er fokus på værktøjer, støtte og vejledning til forældrene.

Det er et individuelt skøn, hvornår barnet opleves gammelt nok til at deltage i et forløb. Skønnes barnet ikke modent til at profitere af et forløb, er det forældrene, der skal rustes til at videregive værktøjer til barnet.

Vejledningsforløbet kan også anvendes som en forbyggende indsats hos ressourcestærke forældre, som selv vil kunne varetage vejledningen af egne børn med den rette hjælp og støtte.

Forløbet indeholder 2023-11-17T10:46:12+01:00
 • Et indledende telefonopkald til familien for at afdække et eventuelt akut behov for hjælp
 • Opstartsmøde med forældrene, hvor behovet i familien afdækkes og forløbet tilrettelægges.
 • Familien får indsigt i egen dynamik og værktøjer til, hvordan de skal forholde sig til kønsdysforien.
 • Information om kønsdysfuri og de signaler man skal være opmærksom på
 • Familien får indsigt i egen dynamik og hvordan de forholder sig til kønsdysforien.
 • Støtte til at håndtere barnet/ den unge følelsesmæssigt, og hjælp til at se, hvad barnet/ den unge egentligt har brug for
 • Bryde tabuet: hjælp til at håndtere egen sorgproces.
 • Sparring og vejledning på de udfordringer de møder i deres omverden
 • Konkrete værktøjer de kan videregive til barnet
 • Skriftligt materiale med vejledning og gode råd, som kan videreformidles til familie, venner, skole mm.
 • Afrunding med fokus på, hvad de har fået ud af forløbet, og hvordan de kan bruge det fremadrettet

Gruppeforløb

Vi tilbyder gruppeforløb sideløbende med de individuelle forløb, såfremt der er interesserede nok.

Læs mere2023-11-17T10:47:09+01:00

Et forløb i en gruppe afstedkommer større åbenhed og mindre skam og forkerthed for alle involverede. Det at se sig spejlet i andre, der oplever det samme eller tilsvarende, er befriende, og det kan endda blive muligt at opbygge et netværk, som man kan bruge efter og udenfor selve gruppen.

En gruppe skal som udgangspunkt være homogen, hvis medlemmerne af gruppen skal kunne have tillid til hinanden. De emner, som de unge og forældrene har behov for at tage op, vil have forskellige overskrifter, og derfor er det vigtigt, at de får hvert deres rum.

Grupperne er selv med til at finde ud af, hvad de har brug for at tage op eller tale om på møderne. De vil dog altid blive faciliteret af én Leute-medarbejder, som de kender fra deres individuelle forløb, og som vil være garant for at sikre rammen og formen, så alle bliver set og hørt.

En hurtig indsats er afgørende

Alle erfaringer viser at forståelse og anerkendelse fra omgivelserne, samt mulighed for at leve i overensstemmelse med det oplevede køn er afgørende for barnets og den unges trivsel.

Det er svært som forældre at finde den rette måde at støtte sit barn og der opstår ofte forvirring, og for mange forældre også en skamfuldhed i (d)en sorgproces, der ikke rigtigt er plads til i forbindelse med deres barns transition. Derudover skal de navigere i forhold omkring praktiske gøremål, formalia, evt. medicinsk behandling, jura mm.

Det er helt afgørende, at de unge og deres familier hurtigt bliver tilbudt den hjælp og vejledning, de har brug for.

Mange unge lever med angst, depression, skolevægring, og vi ser desværre et højere antal selvmordsforsøg i Danmark blandt transkønnede end blandt øvrige på baggrund af den oplevede minoritetsstress. Transgender Identity and Suicide Attempts and Mortality in Denmark | Public Health | JAMA | JAMA Network

Anerkendelse fra familie og omgivelser kan være netop den støtte, barnet/ den unge behøver for at komme tilbage i trivsel. Dette understreger vigtigheden af kønsbekræftende vejledning.

Flere unge med autisme opleves værende i tvivl om deres kønsidentitet

Flere unge med autisme end neurotypiske unge er tilsyneladende i tvivl om deres kønsidentitet. De kan have behov for at tale om forskellige emner indenfor køn, intimitet, seksualitet og identitet, og de har brug for troværdige voksne, der kan samtale ærligt og åbent med dem om disse emner, hvis deres forvirring og tvivl ikke skal udvikle sig til forkerthed og social tilbagetrækning, mere end de allerede oplever.

Leute forholder sig ikke politisk til en sundhedsfaglig behandling af transkønnede børn og unge, men tilbyder forløb, der forholder sig til familiernes oplevede virkelighed og trivselsproblematikker.

Hvad betyder transkønnet og hvad er kønsdysfori

Transkønnet er en betegnelse der bruges når et menneske identificerer sig med et andet køn, end dét, der er blevet tildelt ved fødslen.

Kønsdysfori er følelsen af ubehag, der optræder når ens krop, CPR-nummer eller fremtræden ikke stemmer overens med ens egen kønsforståelse. Der er mange forskellige måder at opleve kønsdysfori på. Følelsen af kønsdysforien kan for eksempel også fremkomme, når andre i samfundet fejlkønner en eller ikke anerkender ens køn.  Kønsdysfori opleves af transpersoner, kønsdiverse, nonbinære og andre på transspektret, samt interkønnede, hvis køn ikke stemmer overens med det ved fødslen tildelte køn.  Kønsdysfori er en anerkendt medicinsk tilstand.

FSTB.dk og LGBT.dk

Logo_Leute

Vi er her for at hjælpe dig

Andre opgaver, vi løser

Kontakt os

Leute er en dansk virksomhed, der arbejder med aflastning og afløsning til familier og børn med særligt behov. Kontakt os på 42747420 eller send os en mail på: kontakt@leute.dk og hør mere om mulighederne.

Indsatstrappen

Med udgangspunkt i den hjemmebaserede indsats løser vi en lang række forskellige opgaver for kommuner over hele landet. Aflastning, afløsning, ledsagelse, støtte, pasning og kørsel. Leute er menneskelig indsats når det er bedst.
Go to Top