Behandlingstyper

I det danske sundhedsvæsen findes der kønsmodificerende behandling. Det kan omfatte medicinsk behandling med hormoner og kønsmodificerende kirurgi.

Kan børn og unge komme i behandling?

Ja. Behandlingen af børn og unge under 18 år med kønsligt ubehag henvises til Sexologisk Klinik, Psykiatrisk Center København. Man skal henvises af sin praktiserende læge, evt. af speciallæge, eller hospitalsafdeling.

Hvem behandler?

Transkønnede, der ønsker kønsmodificerende behandling, skal i henhold til vejledningen henvises til udredning og behandling af et multidisciplinært team, som blandt andet omfatter speciallæger i psykiatri, gynækologi/obstetrik og plastikkirurgi med særlig viden om transseksuelle.

Læs mere her:

https://www.psykiatri-regionh.dk/centre-og-social-tilbud/Psykiatriske-centre/Psykiatrisk-Center-Koebenhavn/Undersoegelse-og-behandling/Sexologisk-Klinik/Sider/default.aspx