• Du skal være uddannet pædagog, lærer eller lignende. 
  • Du skal have kendskab til og erfaring med børn med særlige behov 
  • Du er god til relationsdannelse og god til at skabe tryghed omkring dig
  • Du er selvstændig, tålmodig og robust
  • Du skal være stabil og kunne se dig selv i dette job i længere tid, så der skabes en relation til barnet / den unge og dennes familie
  • For at arbejde med børn og unge hos os, skal du fremvise en ren straffe- og børneattest ved ansættelse