Den måde en person udtrykker deres køn på, gennem tøj, adfærd, kropssprog osv. Kønsudtryk kan være i overensstemmelse eller i konflikt med en persons kønsidentitet